Meklēt

ITALY-VATICAN-SICILY-POPE-PUGLISI-ANNIVERSARY ITALY-VATICAN-SICILY-POPE-PUGLISI-ANNIVERSARY 

Pāvests Francisks ierodas Sicīlijā

1993. gada 15. septembrī Sicīlijas mafija nogalināja 56 gadus veco priesteri Džuseppe Puļīzi. Šodien aprit viņa nāves 25. gadadiena. 2013. gada 25. maijā Palermo arhibīskaps kardināls Salvatore De Džordži pāvesta vārdā pasludināja viņu par svētīgu. Sestdien, 15. septembrī Francisks ieradās Sicīlijā, lai pagodinātu mafijas upura piemiņu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pastorālo vizīti pāvests iesāka Piacca Armerina pilsētā, vietā, kur dažas nedēļas pirms savas nāves viesojās svētīgais priesteris Džuseppe Puļīzi. Uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāki tūkstoši cilvēku. Svētais tēvs apmeklē Sicīliju, lai palīdzētu tai atklāt sinodālās, vārda un žēlsirdīgās Baznīcas seju. Palermo diecēze nesen atzīmēja 200 gadu jubileju.

Uzrunas sākumā Francisks norādīja uz daudzām problēmām, kas saistās ar sociālās, ekonomiskās un kultūras attīstības nepilnībām, strādnieku apspiešanu, atbilstoša darba trūkumu jauniešiem, ģimeņu migrāciju, korupciju, alkoholismu un citām atkarībām. Tas viss vājina ģimenes attiecības. Pāvests aicināja ticīgos šo problēmu radītajās brūcēs saskatīt paša Kristus brūces un aktīvi iesaistīties Sicīlijas jaunās evaņģelizācijas darbā.

“Dieva vārds un sinodālā vienotība ir kā izstiepta roka pretī tiem, kuri dzīvo starp cerībām un vilšanos, kuri vēlas, lai Baznīca ir žēlsirdīga, uzticīga Evaņģēlijam un atvērta to cilvēku uzņemšanai, kuri jūtas nospiesti garā un miesā, atstumti un nesaprasti”, teica pāvests.

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs norādīja uz Baznīcas karitatīvā kalpojuma nozīmi. “Ejiet pa šaurām ieliņām, krustcelēm, laukumiem un visur tur, kur dzīvo cilvēki, sludinot visiem Labo vēsti un apliecinot, ka ir iespējama taisnīga, patīkama un sirsnīga kopdzīve un ka dzīve nav smags lāsts, ko nākas pieņemt kā nenovēršamu likteni, bet ir dāvana, aicinājums paļauties Dieva labestībai un brāļu mīlestībai”, – sacīja Francisks. Viņš aicināja ne tikai veikt žēlsirdības darbus, bet arī censties atklāt un savu iespēju robežās novērst problēmu iemeslus.

Pāvests atgādināja, ka Baznīca ir arī euharistiskā kopiena. “Euharistijā mēs smeļam Kristus mīlestību, lai to nestu pasaulei un kopā ar Viņu izietu pretī saviem brāļiem”. Svētais tēvs aicināja priesterus stiprināt savstarpējās attiecības un veidot stipras ticīgo kopienas. “Jūs esat aicināti būt pirmie Dieva tautas vidū, kas pārvar šķēršļus un aizspriedumus, parāda veidu un ceļu, kas ved uz pestīšanu un patiesu brīvību. Jūs, Dieva žēlastības stiprināti, nesiet mierinājumu cilvēkiem, noslaukiet asaras, dziediniet brūces, atjaunojiet salauztās dzīves”, sacīja pāvests.

Uzrunas noslēgumā Francisks uzsvēra, ka svētīgais Džuseppe Puļīzi pirms savas moceklības ieradās Piacca Armerinā, lai satiktos ar Palermo Garīgā semināra studentiem. Šī svētīgā priestera garīgais mantojums, viņa vēstījums, ir svarīgs ne tikai bīskapiem un priesteriem, bet visiem ticīgajiem. Viņš aicina kalpot saviem brāļiem līdz galam. Tikšanās noslēgumā pāvests deva savu apustulisko svētību.

Piacca Armerina ir slavena ar savām mozaīkām, kas 1997. gadā iekļautas Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

15 septembris 2018, 09:46