Meklēt

Vatican News
2018.09.19 Udienza Generale 2018.09.19 Udienza Generale  (Vatican Media )

Pāvests Francisks aicina cienīt savus vecākus

Pāvesta Franciska vadītājā vispārējā audiencē piedalījās vairāk nekā piecpadsmit tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Turpinot katehēzes ciklu par dekalogu, Francisks šoreiz runāja par ceturto bausli “Tev būs godāt savu tēvu un savu māti.” Tas pozitīvā veidā izsaka to, kādi ir mūsu pienākumi.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Atkārtotā likuma grāmata norāda, ka cieņa pret vecākiem, viņu lomas atzīšana, mīlestība un rūpes par viņiem, jeb, citiem vārdiem runājot, ceturtā baušļa ievērošana, palīdz mums dzīvot ilgu un laimīgu dzīvi. Tā ir patiesība, ka vecāki ir dažādi, ne visi ir labi, un viņu rīcība var negatīvi ietekmēt bērnu turpmāko dzīvi, atzina pāvests. Ceturtais bauslis tomēr neprasa no tēviem un mātēm pilnību un nerunā par viņu labestību. Šis bauslis izceļ vecākiem piešķirto godu, neatkarīgi no viņu nopelniem.

Pāvests skaidroja, ka daudzi kristieši, daudzi svētie, pēc bērnībā iegūtās sāpīgās pieredzes, dzīvojuši labu dzīvi, jo bija spējuši to uzticēt Jēzum Kristum. Francisks pieminēja svēto Kamilu no Lelis, Džosepinu Bakitu, kura auga verdzības apstākļos, kā arī svētīgo Kārli Gņoki un svēto Jāni Pāvilu II, kurš agrā bērnībā zaudēja māti. Pāvests pieminēja arī svētīgo Nunciju Sulpricio, jaunekli no Abrucco, kurš nomira deviņpadsmit gadu vecumā. Sava dzīvē viņš bija daudz cietis. Šī gada 14. oktobrī, Bīskapu sinodes ietvaros, Baznīca pasludinās viņu par svētu, atgādināja pāvests.

“Mūsu ievainojumi sāk pārvērsties par iespēju tad, kad, Dieva žēlastības vadīti, atklājam, ka šīs mīklas atminējums neslēpjas vārdā «kāpēc?», bet «kura labā?» Dievs ir klātesošs manā dzīvē, un viss mainās, viss kļūst vērtīgs un nozīmīgs. Manas dzīves pieredze, pat ja tā ir skumja un sāpīga, mīlestības gaismā kādam var kļūt par dziedināšanu. Tāpēc cienīsim savus vecākus ar pieaugušo bērnu brīvību un žēlsirdīgo skatienu uz viņu ierobežojumiem.”

Esam aicināti godāt savu tēvu un savu māti, godāt vecākus, no kuriem esam saņēmuši savu dzīvību un kuri mums mācījuši pazīt Dievu. “Ja tu esi attālinājies no saviem vecākiem, tad saņemies, atgriezies, izlīgsti! Apmeklē viņus, jo viņi tev devuši iespēju dzīvot. Mūsu starpā pastāv nelāgs ieradums sacīt sliktus vārdus, kas aizvaino. Lūdzu, nekad, nekad neapsaukājiet savus vecākus! Nekad neapsaukājiet savu māti, nekad neapsaukājiet savu tēvu! Nekad! Šodien visi stingri apņemsimies nekad nerunāt sliktu par saviem vecākiem”, aicināja pāvests.

Svētais tēvs skaidroja, ka Dievs mūs, kā savus bērnus, sagatavo īpašai misijai, dzīves pilnībai, un šī sagatavošana nereti notiek caur sāpēm un ciešanām. Pēc daudziem gadiem redzam, ka iegūtā sāpīgā pieredze var kļūt vērtīga, kas atmodina spējas piedot, žēlsirdīgi uzlūkot vecāku ierobežojumus un izrādīt cieņu pret viņiem. Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

19 septembris 2018, 09:34