Meklēt

Vatican News
Vispārējā audience Vispārējā audience  (ANSA)

Pāvests atskatās uz vizīti Baltijas valstīs

Trešdienas, 26. septembra, vispārējās audiences laikā pāvests atskatījās uz savu apustulisko ceļojumu pa Baltijas valstīm. Uz tikšanos ar viņu Svētā Pētera laukumā ieradās 18 tk. ticīgo.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks klātesošajiem dažādu zemju audiences dalībniekiem atgādināja, ka viņa vizīte Lietuvā, Latvijā un Igaunijā notika šo valstu neatkarības 100. gadskārtā, un neslēpa to, cik ļoti viņu ir aizkustinājusi šo tautu vēsture. Pusi no šiem 100 gadiem Baltijas tautas pavadīja, nesot nacistu un padomju varas okupācijas jūgu. Šīs tautas ļoti daudz cieta, un tāpēc Kungs tās ir uzlūkojis arī īpašu labvēlību – sacīja pāvests.

Svētais tēvs atzina, ka kopš Jāņa Pāvila II vizītes Baltijas zemēs ir notikušas diezgan lielas pārmaiņas, un atgādināja, ka tādējādi viņa misija bija atkal pasludināt šīm tautām Evaņģēlija prieku un vēstīt par maiguma un žēlsirdības revolūciju, jo ar brīvību nepietiek, lai dzīvei piešķirtu jēgu un to piepildītu bez mīlestības, kuras avots vienmēr ir Dievs.

“[Evaņģēlijs, kas pārbaudījumu brīžos dod spēku un dzīvina cīņu par brīvību, brīvajos laikos ir gaisma, kas izgaismo cilvēku, ģimeņu, sabiedrības ikdienas dzīves ceļu, un sāls, kas parastajai ikdienas dzīvei piešķir garšu un pasargā to no remdenuma un egoismu samaitātības.]”

Uzrunājot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valdību, pāvests norādīja uz ieguldījumu, ko tā sniedz visai starptautiskajai kopienai un īpaši Eiropai, veicinot cilvēciskās un sociālās vērtības.

Vispārējās audiences laikā pāvests ne tikai neslēpa savu aizkustinājumu par Baltijas tautu ciešanām, bet arī apbrīnoja viņu ekumenismu. Šīs trīs tautas ir ļoti dažādas. Smagajos vajāšanu laikos to kristieši spēja attīstīt savstarpējās vienotības saites, bet šodien pienākas tās stiprināt. Viņš norādīja uz savas vizītes ekumenisko dimensiju un atzina, ka tā īstenojās Rīgas Doma baznīcā notiekošās lūgšanas un tikšanās ar jauniešiem Tallinā laikā.

Tā kā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē Francisks tikās ar vecajiem ļaudīm, tad, saistībā ar šo tikšanos, viņš apliecināja, ka kontakta uzturēšana ar "saknēm" var turpināt nest augļus tagadnē un nākotnē. Viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi ar Dieva žēlastības palīdzību glabāt savas tautas saknes, lai no zemes izdīgtu jauni dīgļi, attīstītos un nestu augļus.

Svētais tēvs aicināja Baltijas zemju iedzīvotājus, sevišķi, priesterus un konsekrētos ļaudis sekot mocekļu paraugam un atgādināja, ka cerībai ir būtiski vajadzīgs tas, lai mēs pastāvētu Dieva mīlestībā.

Katehēzes noslēgumā pāvests aicināja visas pasaules ticīgos lūgties par Lietuvas, Latvijas un Igaunijas brāļiem un māsām.

26 septembris 2018, 16:57