Meklēt

Vatican News
Pāvests pieņem audiencē Itālijas Vecāku asociāciju Pāvests pieņem audiencē Itālijas Vecāku asociāciju  (Vatican Media)

Skola – galvenais ģimenes partneris bērnu audzināšanas jomā

Piektdien, 7. septembrī, Pāvila VI zālē, Vatikānā, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Vecāku asociācijas locekļus. Šogad tā svin savas pastāvēšanas 50. gadadienu. Asociācija, vadoties saskaņā ar kristīgās ētikas principiem, palīdz vecākiem pildīt savas saistības ģimenē un atbalsta viņus bērnu audzināšanas darbā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā Francisks atgādināja, ka skola vienmēr ir bijusi galvenais ģimenes partneris bērnu audzināšanas darbā. Tā ir galvenais partneris arī šodien, neraugoties uz to, ka starp abām institūcijām ir mazinājusies uzticība. Šajā kontekstā pāvests norādīja, ka vecāki ne vienmēr novērtē skolotāju darbu, kuri, turklāt, bieži vien saņem pārāk mazu atalgojumu, savukārt skolotāji uz vecāku klātbūtni skolās nereti skatās kā uz traucēkli. Svētais tēvs aicināja abas puses attīstīt sadarbību un, vēršoties pie vecākiem, sacīja:

“Tāpēc aicinu jūs nemitīgi attīstīt un dzīvināt uzticēšanos skolai un skolotājiem. Bez viņiem jūs paliktu vieni savā audzināšanas darba veikšanā un jums būtu aizvien grūtāk tikt galā ar jaunajiem izaicinājumiem audzināšanas jomā, kurus rada mūsdienu kultūra, sabiedrība, masu mediji un jaunās tehnoloģijas.”

Uzrunas turpinājumā pāvests mudināja vecākus ne tikai novērtēt skolotāju darbu, uzskatīt viņus par visvērtīgākajiem sabiedrotajiem un cienīt, bet arī veidot ar viņiem konstruktīvu dialogu un attīstīt savstarpēja atbalsta sniegšanu. Citējot kādu afrikāņu sakāmvārdu "Lai audzinātu bērnu, ir vajadzīgs vesels ciemats", Francisks atgādināja, ka kopienu nav iespējams veidot, ja nav biežas komunikācijas un savstarpējas uzticēšanās, taču bez kopienas nav iespējama audzināšana.

Francisks atgādināja, ka bērni ir vislielākā dāvana, ko jāprot rūpīgi sargāt, dodot tiem nepieciešamo brīvību, lai tie varētu augt un attīstīties kā personas un, pienākot laikam, paši spētu atvērties dzīvības dāvanai. Runājot par morālo audzināšanu, ir svarīgi mācīt bērnus tā, lai tie spētu atšķirt labo no ļaunā.

Pateicoties dažu vecāku ierosmei, Itālijas Ģimeņu asociācija tika izveidota 1968. gadā. Šodien tā ir pārtapusi par federāciju, kurā ietilpst vairāk nekā 200 vietējā mēroga asociācijas. Tā darbojas visā Itālijā un, ievērojot dažādus aspektus – kultūras, sociālo, ētisko, fizisko un psiholoģisko -, sniedz vecākiem nozīmīgu atbalstu.

07 septembris 2018, 17:56