Meklēt

2018.09.08 Simposio Unione Internazionale Benedettine 2018.09.08 Simposio Unione Internazionale Benedettine 

Francisks pieņem audiencē benediktiešu māsas

“Šodien pasaulē ir daudz cilvēku, kuri cenšas dzīvot saskaņā ar maigumu, līdzjūtību, žēlsirdību un tuvākā mīlestību pēc Kristus parauga,” atzīmēja pāvests, sestdien, 8. septembrī tiekoties ar benediktiešu ordeņa māsām, kuras Romā bija pulcējušās uz ģenerālkapitulu. Francisks cildināja benediktiešu atvērtību pret dažādu reliģisko tradīciju cilvēkiem, piebilstot, ka tas sekmē ekumenisko gājumu un starpreliģiju dialogu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Jau gadsimtiem ilgi benediktiešu vietas ir bijušas pazīstamas kā lūgšanas un viesmīlības vietas. Pāvests novēlēja, lai ģenerālkapitula dalībnieces spētu saskatīt dažādus veidus, kā klosteros turpināt šo būtisko evaņģēlisko darbu.

Pazīstamais moto “ora et labora” – “lūdzies un strādā” lūgšanu liek benediktiešu dzīves centrā. “Ikdienas Svētā Mise un Stundu liturģija ordeņa locekļus liek Baznīcas dzīves sirdī,” teica pāvests. “Katru dienu māsu lūgšana bagātina Baznīcas “elpu”,” turpināja Svētais tēvs. Viņš norādīja, ka tā ir slavēšanas lūgšana, ar kādu tiek dota balss visai cilvēcei un visam radītajam. Tā ir pateicības lūgšana par neskaitāmajām un nemitīgajām Kunga dāvanām. Tā ir lūgšana, kas Kunga priekšā noliek mūslaiku vīriešu un sieviešu, jo īpaši nabadzīgo, nemieru un ciešanas. Tā ir aizbildināšanas lūgšana par tiem, kas cieš no netaisnības, kariem un vardarbības, un pieredz savas cieņas pazemojumus. Benediktietes šos cilvēkus nesatiek, taču ir viņu māsas ticībā un Kristus miesā. “Jūsu lūgšanas vērtību nav iespējams aprēķināt, taču tā, bez šaubām, ir dārga dāvana. Dievs vienmēr uzklausa pazemīgu un līdzjūtības pilnu siržu lūgšanas,” teica Francisks.

Svētais tēvs pateicās benediktiešu māsām arī par īpašajām rūpēm, ko viņas veltī videi un zemes labumu saglabāšanai, lai tajos varētu dalīties visi. Benediktiešu klosteri lielākoties atrodas skaistās vietās. Cilvēki uz turieni dodas lūgties, pabūt klusumā un komntemplēt radīto. Pāvests aicināja arī turpmāk izrādīt pretimnākšanu jebkuram apmeklētājam, kalpot, lai Dieva brīnumainos darbus varētu apbrīnot aizvien vairāk cilvēku. 

Pāvests atzīmēja arī, ka benediktiešu kopienas dzīve liecina par savstarpējas mīlestības un cieņas nozīmi. Neraugoties uz to, ka māsas nāk no dažādām pasaules vietām ar dažādu kultūras  bagāžu, otra pieņemšana ir pirmā zīme, kas tiek dota pasaulei, apliecinot, ka šai pieņemšanai ir liela vērtība.

Atdarinot svēto Baznīcas Māti Jaunavu Mariju, benediktiešu māsas Baznīcai sniedz sievišķīgo labestības, ticības un dāsnuma liecību. “Jūs esat Baznīcas un Dievmātes ikonas,” uzsvēra pāvests. “Kas redz jūs, redz Baznīcu Māti un Mariju – Kristus Māti,” viņš piebilda. Svētais tēvs apsolīja benediktietēm savas lūgšanas un aicināja lūgties arī par sevi.

10 septembris 2018, 14:00