Meklēt

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Francisks aicina ticīgos sargāties no liekulības

Pāvests Francisks aicina veikt sirdsapziņas izmeklēšanu par to, kā savā dzīvē pieņemam Dieva vārdu. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” viņš brīdināja par liekulības draudiem ticības ceļā. Uz tikšanos ar Svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 25 tūkstoši ticīgo.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Skaidrojot svētdienai paredzēto svētā Marka evaņģēlija fragmentu, Francisks norādīja uz paklausības Dieva vārdam nozīmi. Jēzus sniedz skaidru atbildi farizejiem, kuri nosodīja Viņa mācekļus par likumu un priekšrakstu neievērošanu. Mācītājs nosauc tos par liekuļiem. Evaņģēlija fragmentā runa ir par kristīgās dzīves autentiskumu.

"Jēzus patiesi vēlas sapurināt Rakstu mācītājus un farizejus, kuri bija iekrituši maldos. Kādi bija šie maldi? Nepaklausība Dievam un Viņa likumu atmešana, lai pildītu cilvēku tradīcijas. Jēzus reakcija ir stingra, jo runa ir par augstu likmi – par cilvēka attiecībām ar Dievu, par kristīgās dzīves autentiskumu. Arī šodien Kungs aicina mūs izvairīties no kārdinājuma piešķirt lielāku nozīmi formai nevis būtībai. Viņš aicina, lai mēs no jauna atklātu to, kas ir patiesais ticības centrs, proti, Dieva un tuvākmīlestība, un attīrītu to no formālisma".

Citējot svētā apustuļa Jēkaba vārdus, kurš saka, ka patiesā dievbījība izpaužas rūpēs par bāreņiem un atraitnēm un centienos saglabāt sevi šīs pasaules neaptraipītu, pāvests skaidroja, ka pirmais uzdevums nozīmē veikt žēlsirdības darbus, palīdzot visvājākajiem, neaizsargātajiem un sabiedrības atstumtajiem.

"Vārdi "saglabāt sevi šīs pasaules neaptraipītu" nenozīmē izolēties, noslēgties vai bēgt no realitātes. Arī šeit tai jābūt nevis ārējai, bet iekšējai attieksmei. Tas nozīmē būt modriem un uzmanīties, lai mūsu domāšanas un darbības veids netiek piesārņots ar pasaulīgo garu, proti, tukšumu, alkatību, lepnību. Patiesībā vīrietis vai sieviete, kas dzīvo tukšumā, alkatībā un lepnībā un tajā pašā laikā tic un, izrādot sevi kā dievbījīgu, nosoda citus, ir liekuļi".

Francisks aicināja veikt sirdsapziņas izmeklēšanu par to, kā mēs pieņemam Dieva vārdu un kā mēs piedalāmies svētdienas Svētajā Misē. Cik bieži klausāmies Dieva vārdu, bet to nedzirdam, jo mūsu prāts un sirds ir tālu. “Lai vārds mūsu dzīvē nestu augļus, to ir jāpieņem ar atvērtu prātu un atvērtu sirdi. Tādā veidā vārds šķīstīs mūsu sirdi, atbrīvos no liekulības un stiprinās mūsu attiecības ar Dievu un līdzcilvēkiem”, – apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests.

03 septembris 2018, 11:43