Meklēt

Greg Burke, direttore della sala Ufficio Stampa della Santa Sede Greg Burke, direttore della sala Ufficio Stampa della Santa Sede 

Baltijas valstīs pāvests pagodinās tos, kas cietuši ticības dēļ

“Pāvesta Franciska ceļojums Lietuvā, Latvijā un Igaunijā dos iespēju arī pagodināt tos, kas ir cietuši ticības dēļ,” saka Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs Gregs Burke.

Inese Šteinerte - Vatikāns 

Atgādinājis žurnālistiem, ka pāvesta Franciska ceļojums Baltijas valstīs notiks 25. gadskārtā kopš svētā Jāņa Pāvila II ceļojuma, Burkes kungs uzsvēra, ka nezinātājam šīs zemes varētu likties “vairāk, vai mazāk līdzīgas”. Taču, viņa vārdiem runājot, šīs nācijas ir atšķirīgas gluži tāpat kā māsas atšķiras cita no citas. Lietuvā lielākā iedzīvotāju daļa, gandrīz 80% pauž katoļticību. Latvijā “luterāņu vairākumam pievienojas interesants latviešu un krievu sajaukums,” saka Gregs Burke. Igaunijā 75% iezīvotāju sevi deklarē par neticīgiem. Taču tas ir “izaicinājums, kas, pēc manām domām patīk pāvestam,” piebilst Svētā Krēsla preses dienesta direktors.

“Ja Igaunijā pāvests apmeklēs tikai 5 tūkstošus šeit dzīvojošo katoļu, kas skaitliskā ziņā līdzinās vienai Rietumeiropas draudzei, tad kārtējo reizi esam aicināti uztvert pāvesta klātbūtnes zīmi perifērijās,” žurnālistiem sacīja Gregs Burke. Viņš atzīmēja, ka viens no nozīmīgākajiem ceļojuma brīžiem būs Okupācijas muzeja apmeklējums Viļņā 23. septembrī. Šeit Francisks uz brīdi apstāsies pie geto upuru pieminekļa. Pāvesta vizīte notiks tieši 75. gadskārtā, kopš tika iznīcināts Viļņas geto. Bez tam, Svētais tēvs apmeklēs celles, eksekūciju zāli un citas vietas, kur tika spīdzināti daudzi cilvēki, ieskaitot priesterus un bīskapus.

20 septembris 2018, 13:09