Meklēt

Pope Francis Pope Francis 

Latvijas prezidenta uzruna pāvestam Franciskam Rīgas pilī

Pāvesta vizīte ir nozīmīgs pamudinājums sekot cilvēka cieņas, brīvības un taisnīguma ideāliem, teica Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Silvija Krivteža – Vatikāns 

Rīgas pils pagalmā notika sagaidīšanas ceremonija. Vēlāk pāvests ieradās pieklājības vizītē pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Tikšanās notika vienā no Pils zālēm. 

Sveicot pāvestu, Valsts prezidents teica: "Svētais Tēvs! Lūdzu, pieņemiet manu pateicību par Māras zemei izrādīto godu, apciemojot mūs Latvijas valsts dibināšanas simtajā gadadienā. Mūsu himnas vārdi "Dievs, svētī Latviju!" šodien ir piepildīti.

Pirms 25 gadiem svētais Jānis Pāvils II ar savu vizīti Baltijā uzsvēra nesen atgūtās brīvības vērtību un iedrošināja mūsu tautu ceļā uz pilnvērtīgu demokrātiju un atgriešanos Eiropas kopējā telpā.

Šodien Jūsu Svētības vizīte ir nozīmīgs pamudinājums sekot cilvēka cieņas, brīvības un taisnīguma ideāliem. Jūsu apmeklējums iedvesmos un stiprinās mūsu ģimenes, sabiedrību un valsti.

Stipra valsts nav iedomāja bez stiprām ģimenēm. Ticība, cerība un mīlestība ir stingri pamati, uz kuriem celt ģimenes namu. Godāt tēvu un māti un mīlestībā audzināt bērnus nevar noteikt neviens likums. Bet to var iemācīt un tālāk nodot ģimene. Ģimenē sākas arī mīlestība un cieņa pret savu zemi. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai ikviens bērns augtu mīlošā un ģimeniskā vidē. Es ceru, ka arī pavisam drīz pieredzēsim Latviju bez bērnu namiem.

Latvijas valsts savā attīstības ceļā ir gājusi uz priekšu ar straujiem soļiem. Taču ne katrs no mums to sajūt ikdienā.  Latvijā vēl arvien ir daudz cilvēku, kuru dzīves caurauž trūkums. Nereti kā vienīgais risinājums tam seko migrācija un sarautas attiecības. Sociālā nevienlīdzība arvien pieaug visā pasaulē. Lai to mazinātu, mums ir ne tikai jāveido taisnīgāka sabiedrība, bet arī jāpārskata savas vērtības kopumā.

Svētais Tēvs! Jūsu uzturētais dialogs ir būtisks, lai savā daudzveidībā Eiropa paliktu vienota. Baltijas valstu likteņi 20. gadsimtā ir dzīva liecība tam, ka Eiropas šķelšanās nes tikai ciešanas. Tāpēc mūsu nākotne ir savienībā, kura ir balstīta uz cilvēka tiesībām, demokrātiju un solidaritāti, nevis uz savtīgām interesēm un izdevīgumu. Ticība vieno valstis pāri nacionālajām atšķirībām. Tikai kopā mēs varam būt tik stipri, lai izmantotu mūsdienu iespējas un pārvarētu visus izaicinājumus.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir šobrīd valdošais patēriņa kults, kas vienlīdz grauj cilvēka iekšējo un ārējo pasauli. Tas rada vispārēju atsvešinātību. Tāpat cilvēces ietekme uz vidi ir jūtama arvien smagāk. Mēs to sevišķi sāpīgi piedzīvojam, redzot Baltijas jūras izmaiņas. Esmu pārliecināts, ka sociālā taisnīguma problēmas ir tieši saistītas ar vides ilgtspēju un klimata pārmaiņām.

Sākums atbildēm uz visiem šiem jautājumiem atrodas cilvēka sirdī. Es ticu, ka Jūsu vizīte uzrunās jo daudzas sirdis, pamudinot uz labām pārmaiņām katrā no mums un visā pasaulē!

24 septembris 2018, 07:42