Meklēt

Pope Francis Pope Francis 

Pāvests: "Jūs neatguvāt brīvību, lai kļūtu par patēriņa un individuālisma vergiem"

Tallinas Brīvības laukumā celebrētā Svētā Mise bija pāvesta Franciska vizītes Igaunijā kulminācijas punkts. No Tallinas uz Romu Svētais tēvs lidoja ar Latvijas aviokompānijas airBaltic CS300 lidmašīnu. Romas Čiampino lidostā pāvests ieradās vēlā vakarā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Sprediķī Francisks salīdzināja Baltijas valstis ar pirmajā lasījumā minēto Izraēla tautas iziešanu no Ēģiptes verdzības un nonākšanu pie Sinaja kalna. Pāvests aicināja mūsu kaimiņzemes ticīgos pārvarēt bailes, iziet no komforta zonas un rīkoties, jo šodien daudzi igauņi neuzskata sevi par ticīgajiem. “Jūs ar savu vēsturi esat parādījuši, ka lepojaties ar to, ka esat igauņi. Cik skaisti ir būt brīviem un neatkarīgiem!” – teica pāvests, pieminot «dziesmoto revolūciju», kad rokās sadevās Baltijas valstu iedzīvotāji, lai cīnītos par brīvību.

“Mums, tāpat kā tautai, kas izgāja no Ēģiptes, ir pienākums klausīties un meklēt. Nereti kāds izsakās, ka šodien tautas spēks ir jāmēra ar citiem parametriem. Un ir arī tādi, kas runā augstos toņos, būdami pārliecināti par savu taisnību. Ir arī tādi, kas skaļām klaigām pievieno ieroču izmantošanas draudus, armijas izvietošanas, stratēģijas draudus. Liekas, ka viņi ir tie «spēcīgākie». Taču tā nav Dieva gribas «meklēšana». Tie ir centieni sagrābt, lai dominētu pār citiem ar sava īpašuma pārsvaru. Šādā attieksmē slepjas ētikas atmešana, un ar to arī paša Dieva atmešana. Ētika aizved pie Dieva, kurš gaida brīvu un stingru atbildi, kas iziet ārpus tirgus kategorijām. Jūs neieguvāt savu brīvību, lai kļūtu par patēriņa, individuālisma vai varaskāres vergiem”.

Francisks aicināja lūgties, lai Jēzus pamodina mūsu sirdis, dāvā mums Svētā Gara dāvanu katrā vēstures mirklī apzināties brīvības vērtību un  ļaut Dievam vairot – šeit, Igaunijā un visā pasaulē – savus svētos ļaudis,” teica pāvests, uzrunājot dievkalpojuma dalībniekus.

Francisks pateicās visiem par sirsnīgo uzņemšanu. Īpašu pateicību viņš veltīja visiem kristiešiem, it īpaši luterāņiem, kuri Igaunijā un Latvijā bija izrādījuši viesmīlību ekumeniskajās tikšanās reizēs.

Atgādinām, ka Igaunijā Francisks Rožu laukumā pie prezidenta pils Tallinā tikās ar valsts augstākajām amatpersonām un diplomātisko korpusu, bet pēc tam Kārļa luterāņu baznīcā tikās ar jauniešiem. Pēc pusdienām viņš tikās ar žēlsirdības darba veicējiem Svētā Pētera un Pāvila katedrālē un pēc tam celebrēja Svēto Misi Tallinas Vabaduzes (Brīvības) laukumā.

26 septembris 2018, 09:48