Meklēt

Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia 2018.09.25 Viaggio Apostolico in Lituania Lettonia Estonia 2018.09.25 

Pāvests Francisks tiekas ar Igaunijas jauniešiem

Pāvests Francisks Igaunijas jauniešus aicina stiprināt cerību un mīlestību. Tikšanās norisinājās Tallinas luterāņu baznīcā.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Apustuliskās vizītes Igaunijā nākamais punkts bija jauniešu ekumeniskā tikšanās Tallinas Kārļa baznīcā. Tajā piedalījās luterāņi, katoļi un pareizticīgie. Francisku apsveica Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Urmass Vilmijs. "Tas ir labi, ka varam satikties, dalīties dzīves pieredzē, izteikt savas domas un sapņus. Tas ir ļoti labi, ka mēs, kristieši, esam kopā. Mūsu tikšanās ir Pēdējo vakariņu namā Jēzus izteiktās vēlmes «lai visi būtu viens» īstenošana. Ja centīsimies skatīties uz sevi kā uz svētceļniekiem, tad iemācīsimies atvērt savu sirdi un paļauties uz savu ceļabiedru, atmetot aizdomas un neuzticēšanos, un raudzīties tikai uz to, ko patiesībā visi meklējam: mieru vienīgā Dieva priekšā", sacīja pāvests. Jaunieši bieži saskaras ar faktu, ka pieaugušie īsti nezina, ko no viņiem vēlas.

Pāvests skaidroja, ka apspriedē pirms Bīskapu sinodes daudzi jaunieši prasīja, lai kāds viņus pavadītu, ieklausītos, saprastu un atbildētu uz eksistenciālajiem jautājumiem. "Tur, kur ir Jēzus, tur ir iespēja atgriezties un atstāt aiz sevis visu, kas mūs attālina no Viņa un saviem brāļiem. Tur, kur ir Jēzus, tur mūsu dzīve iegūst Svētā Gara smaržu. Jūs esat Jēzus brīnuma aktualizācija", sacīja Francisks.

Pāvests atzina, ka daudzi cilvēki nepazīst Jēzu. Viņš pieminēja Kerli Koivu – igauņu dziedātāju, kura kādreiz bija dziedājusi: "Mīlestība ir mirusi, mīlestība ir aizgājusi, mīlestība te vairs nedzīvo". Pāvests atzina, ka daudzi ir redzējuši savu vecāku mīlestības miršanu vai jaunlaulāto mīlestības sabrukumu. Daudzi ir pieredzējuši dziļas skumjas, ka nevienam nerūp viņu liktenis, ka spiesti emigrēt, lai meklētu darbu, vai arī tāpēc, ka uz viņiem visi raugās ar aizdomām, jo ir svešinieki. Varētu likties, ka mīlestība ir mirusi, bet mēs zinām, ka tā nav! Mums ir ko teikt un sludināt ar nedaudziem vārdiem, bet daudziem žestiem. Mēs esam vienoti ticībā Jēzum, kurš gaida, kad nesīsim Labo vēsti jaunajiem cilvēkiem, kuri ir pazaudējuši dzīves jēgu. Mēs nekad neesam vieni. Kopā ar mums ir Dievs. Viņš nebaidās iet uz nomalēm. Viņš pats kļuva par perifērijām. Ja mums pietiks drosmes iziet no saviem ierobežojumiem un doties uz perifērijām, tad tur mēs atradīsim Jēzu, jo Viņš iet mums pa priekšu katra mūsu brāļa dzīvē, kas cieš un ir atmests", sacīja Svētais tēvs.

Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka mīlestība nav mirusi, tā nemitīgi mūs aicina un sūta. "Lūgsim garīgo spēku, lai mēs spētu sludināt Evaņģēlija vēsti citiem un pārstāt savu dzīvi veidot par atmiņu muzeju".

Tikšanās noslēdzās ar kopīgu lūgšanu "Tēvs mūsu". Īsu uzrunu teica Igaunijas Baznīcu padomes vadītājs un Tallinas apustuliskais administrators. Pāvests sasveicinājās ar kristīgo konfesiju pārstāvjiem un vizītes organizatoriem. Pusdienu galds bija klāts Svētās Brigitas māsu klosterī, kas atrodas Piritas rajonā.

25. septembra pēcpusdienā Francisks apmeklēja Svēto Pētera un Pāvila katedrāli, kur tikās ar Želsirdības misionāru māsām un labdarības organizācijas "Caritas" pārstāvjiem. Plkst. 16.30 Tallinas Vabaduzes (Brīvības) laukumā pāvests svinēs Svēto Misi. Pēc dievkalpojuma viņš dosies uz Tallinas starptautisko lidostu, kur paredzēta īsa atvadīšanās ceremonija. No Tallinas uz Romu pāvests lidos ar Latvijas aviokompānijas airBaltic CS300 lidmašīnu. Atgriešanās Romā paredzēta otrdienas vēlā vakarā. Līdz ar to noslēgsies pāvesta Franciska divdesmit piektais ārzemju ceļojums.

25 septembris 2018, 13:36