Meklēt

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer  (ANSA)

Pāvests: Šodien īstenojas Marijas pravietiskie vārdi

Trešdienas, 15. augusta pusdienlaikā, Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta Franciska uzrunu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Šodien Baznīca svin Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas noslēpumu, apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests. Šodien īstenojas Marijas pravietiskie vārdi: “Mani svētīgu teiks visas paaudzes”. Uzņemšana debesīs ar miesu un dvēseli ir dievišķā privilēģija, kas tika piešķirta Dieva Mātei par viņas īpašo vienotību ar Jēzu. Tā ir miesiskā un garīgā vienotība, kas iesākās Pasludināšanas brīdī un turpinājās visu mūžu, skaidroja pāvests.

Ārēji Marijas dzīve ne ar ko neatšķīrās no citu sieviešu dzīves. Viņa lūdzās, rūpējās par ģimeni un māju, apmeklēja sinagogu. Bet katru savu ikdienas darbu viņa veica ciešā vienotībā ar Jēzu. Šī vienotība savu pilnību sasniedza uz Golgātas kalna, mīlestībā, līdzcietībā un sirds ciešanās. Tāpēc Dievs ļāva viņai piedalīties Jēzus augšāmcelšanās noslēpumā. Tāpat kā Dēla, arī Viņa Mātes miesa tika pasargāta no satrūdēšanas. Svētku Mises prefācija sludina: “Tu neesi gribējis viņu redzēt satrūdam kapā, viņu, kas tavam Dēlam, ikvienas dzīvības devējam, bija ļāvusi piedzimt cilvēka miesā”.

Šodien Baznīca mūs aicina kontemplēt šo noslēpumu. Dievs vēlas atpestīt visu cilvēku, viņa dvēseli un miesu. Jēzus augšāmcēlās ar miesu, kas bija veidota Marijas klēpī. Un ar savu pārveidoto miesu Viņš uzkāpa debesīs. Marijas, cilvēciskās radības, uzņemšana debesīs norāda uz mūsu likteni. “Miesas augšāmcelšanās” ir mūsu ticības pamatakmens, – atgādināja Svētais tēvs. Marijas debesīs uzņemšanas realitāte parāda un apstiprina personas integrālo vienotību. Tā atgādina, ka esam aicināti kalpot Dievam un slavēt Viņu ar dvēseli un miesu.

15 augusts 2018, 10:37