Meklēt

ITALY-POPE-YOUTHS-ANGELUS ITALY-POPE-YOUTHS-ANGELUS 

Pāvests aicina teikt "nē" nāves kultūrai, grēkam un ļaunumam

“Vajag pretoties ļaunumam, kas izplatās tur, kur pietrūkst drosmīgu kristiešu, kuri cenšas to uzvarēt ar labo, ejot mīlestības ceļu”, – itāliešu jauniešus aicināja pāvests Francisks.

Silvija Krivteža – Vatikāns

12. augusta pusdienlaikā Svētais tēvs uzrunu pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica nevis no Apustuliskās pils loga, kā tas ir ierasti, bet no Svētā Pētera laukumā izveidotā paaugstinājuma, uz kura novietots altāris. Viņš ieradās ātrāk, lai vēlreiz tiktos un apsveiktu svētceļojuma dalībniekus, kuri pirms tam piedalījās Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētāja, kardināla Gvaltiero Basetti vadītajā dievkalpojumā. Vatikāna žandarmērija informē, ka laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 90 tūkstoši jauniešu.

Uzrunā pāvests uzsvēra, ka kristiešu pienākums ir dzīvot saskaņā ar Kristības solījumiem, kas nostiprināti Iestiprināšanas sakramentā. Tiem ir divi aspekti: atteikšanās no ļaunā un pievēršanās labajam.

“Atteikšanās no ļaunā nozīmē teikt «nē» kārdinājumiem, grēkam, sātanam. Vēl konkrētāk tas nozīmē teikt «nē» nāves kultūrai, kas ir bēgšana no realitātes uz nepareizi izprastu laimi, kura balstās uz meliem, neuzticības, netaisnībām un citu cilvēku noniecināšanu, – teica pāvests. – Jaunā dzīve, ko esam saņēmuši Kristības sakramentā, un kuras avots ir Svētais Gars, noraida uzvedību, kurā dominē šķelšanās un nesaskaņas. Tāpēc apustulis Pāvils mudina attīrīt savas sirdis no sarūgtinājuma, nesavaldības, dusmām, bāršanās, zaimiem un nicinājuma. Šie seši netikumi traucē izlieties Gara priekam, saindē dvēseli un izraisa zaimošanu pret Dievu un tuvāko.”

Francisks atgādināja, ka labs kristieties nav tas, kas nedara ļaunu. Viņš citēja svētā jezuītu priestera Alberta Hurtado vārdus, kurš teicis: “Ļoti labi ir nedarīt ļaunu, bet ļoti slikti ir nedarīt labu”. Pāvests aicināja jauniešus būt priecīgiem labā vēstnešiem.

Svētais tēvs skaidroja, ka dzīvē nepietiek tikai ar to, ka nevienu neieredzam, vajag piedot; nepietiek ar to, ka ne uz vienu neturam ļaunu prātu, vajag lūgties par saviem ienaidniekiem; nepietiek tikai ar to, ka nerunājam sliktu par citiem, vajag pārtraukt sarunu, kad kāds sāk runāt sliktu par citiem. “Ja neiebilstam un nestājamies pretī ļaunumam, mēs to klusībā stiprinām,” sacīja pāvests.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Svētais tēvs apsveica jauniešus, kuri savu bīskapu un priesteru vadībā veica svētceļojumu uz Romu. Pāvests pateicās jauniešiem par ticības un kristīgās dzīves liecību, bet priesteriem par pacietīgo kalpojumu. Viņš pateicās arī klostemāsām un katehētiem, kuri strādā kopā priesteriem. Pateicības vārdi tika adresēti arī Itālijas Bīskapu konferencei, kuru vada kardināls Gvaltiero Basetti, kas sarīkoja šo tikšanos. Tā bija sagatavošanās oktobrī Vatikānā paredzētajai Bīskapu sinodei.

“Dārgie jaunieši, atgriežoties mājās un kopienās, saviem vienaudžiem un tiem, kurus satiksiet ceļā, lieciniet par brālības un komūnijas prieku, ko esat pieredzējuši šajās svētceļojuma un lūgšanu dienās. Visiem novēlu jauku svētdienu. Laimīgu atgriešanos mājās! Un neaizmirstiet lūgties par mani! Garšīgas pusdienas un uz redzēšanos!”

13 augusts 2018, 10:38