Meklēt

Vatican News
Pāvests Francisks kādā no vispārējām audiencēm Pāvests Francisks kādā no vispārējām audiencēm  (AFP or licensors)

Pāvesta vēstule grāmatas par ģimeni autoram Stīvenam Valfordam

Pāvests ar vēstules starpniecību pateicas Stīvenam Valfordam – grāmatas “Pāvests Francisks. Ģimene un šķiršanās. Aizstāvot patiesību un žēlsirdību” autoram. Svētā tēva vēstule tiks izmantota kā prefācija grāmatai, ko gatavojas izdot paulīņu izdevniecība. Pamatojoties uz tās atļauju, ar tekstu jau iepriekš iepazīstina jezuītu žurnāls “La Civilta’ Cattolica”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Žurnālā tiek izcelts fakts, ka pāvests vēstuli ir uzrakstījis ģimenes tēvam, apliecinot, ka pašreizējās problēmas tiek traktētas apustuliskajā pamudinājumā “Mīlestības līksme”. Uz to arī balstās Stīvena Valforda uzrakstītā grāmata. Francisks atzīmē, ka Baznīcas mācības hermeneitika vienmēr ir kontinuitātē un vienmēr notiek tās izaugsme.

Vēstulē Valforda kungam pāvests atbild uz jautājumiem, ko viņš tika uzdevis savā vēstulē pāvestam, kas tika iesniegta viņa vizītes laikā Vatikānā  2017. gada 1. augustā. Atbildot, Francisks atzīmē, ka viņš dod priekšroku brīvi izteikt to, kas viņam ir uz sirds.

Pāvests raksta, ka pēcsinodālais pamudinājums ir ilga ekleziālā ceļa gājums, kurā tika iesaistītas divas Sinodes un konsultācija ar vietējām Baznīcām caur Bīskapu konferencēm. Šai konsultācijā piedalījās arī konsakrētās dzīves institūti un citas institūcijas, tādas, kā katoliskās universitātes un laju apvienības. Visa Baznīca ir lūgusies, kavējusies pārdomās un devusi dažāda veida ieguldījumu.

Francisks atzīst, ka visvairāk viņu ir pārsteidzis tas, ka visā šai procesā ir notikusi vadīšanās pēc Dieva gribas, lai labāk kalpotu Baznīcai. Šai gājumā ir bijuši arī kārdinājumi, bet labais Gars ir izrādījies pārāks. “Lai saprastu apustuliskā pamudinājuma “Mīlestības līksme” vēsti, tas ir jālasa no paša sākuma,” raksta pāvests. Viņš arī norāda, ka tad, ja teksts netiks lasīts integrālā veidā, un dažādie argumenti secībā viens pēc otra, tad šī vēsts netiks saprasta, vēl jo vairāk, tā var tikt izkropļota.

Apustuliskā pamudinājuma gaitā tiek aplūkotas aktuālas un konkrētas problēmas: ģimene mūsdienu pasaulē, bērnu izglītošana, sagatavošanās laulībai, ģimenes grūtībās, utt. Šie argumenti tiek traktēti, pamatojoties uz Baznīcas maģisteriālo hermeneitiku, kas vienmēr atrodas kontinuitātē (bez pārrāvumiem), un kas vienmēr attīstās. Šai sakarā, pāvests vēstulē piemin svēto Vincentu Lerino, kurš savā “Commonitorium Primum” ir teicis “ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetus aetate”.  Kas attiecas uz problēmām, kas skar ētiskās situācijas, apustuliskais pamudinājums turpina klasisko svētā Akvīnas Toma doktrīnu.

Vēstules beigās pāvests izsaka pārliecību, ka jaunā grāmata par “Mīlestības līksmi” būs noderīga ģimenēm, un ka par to viņš arī lūdzas.

Jaatgādina, ka grāmatas “Pāvests Francisks. Ģimene un šķiršanās. Aizstāvot patiesību un žēlsirdību” autors Stīvens Valfords ir teologs, kurš dzīvo Sauthemptonā, Anglijā, kopā ar sievu un pieciem bērniem. Viņš ir studējis Bristoles universitātē, sarakstījis vairākas grāmatas un publikācijas par ekleziālajiem, eshatoloģiskajiem un marioloģiskajiem tematiem. Viņš ir arī pianists un mūzikas skolotājs.

23 augusts 2018, 14:44