Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Kristīga ģimene – labestības, svētuma, taisnības un miera ieraugs

Trešdienas, 29. augusta, vispārējās audiences laikā pāvests atskatījās uz savu nedēļas nogalē veikto apustulisko ceļojumu pa Īriju un dalību Pasaules Ģimeņu saietā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"Es ar savu klātbūtni sevišķi gribēju stiprināt kristīgās ģimenes savā aicinājumā un misijā", sacīja Francisks katehēzes mācībā. Viņš atgādināja, ka apustuliskā ceļojuma uz Īriju galvenais mērķis bija piedalīšanās Pasaules Ģimeņu saietā, uz kuru sapulcējās kopā tūkstošiem ģimeņu no visas pasaules – vecvecāki, vecāki un bērni. Viņi ar savu klātbūtni apliecināja to, cik skaists ir Dieva sapnis attiecībā uz cilvēku saimi. Kāds ir šis sapnis?

“[Dieva sapnis ir vienotība, harmonija un miers ģimenēs un pasaulē. Tas ir uzticības, piedošanas un izlīgšanas auglis, ko Viņš mums dāvāja Kristū.]”

Pāvests piebilda, ka Dievs aicina ģimenes piedalīties šī sapņa piepildīšanā un padarīt pasaulīt par tādu namu, kurā nevienam nebūtu jājūtas vientuļam, kur neviens nebūtu negribēts, kur neviens netiktu atstumts. "Padomājiet labi", uzsvēra Svētais tēvs, "Dievs grib, lai neviens nebūtu viens, negribēts, pamests".

Pateicies tikšanās organizatoriem un Īrijas valdībai, un atskatījies uz savas vizītes galvenajiem etapiem, Francisks pieskārās arī sāpīgajai seksuālās izmantošanas problēmai. Lieta tāda, ka Baznīcas vadība pagātnē ne vienmēr mācēja pareizi tikt galā ar šiem noziegumiem – viņš sacīja.

Svētais tēvs atzina, ka viņu ļoti aizkustināja tikšanās ar astoņiem minēto skandālu upuriem, un atgādināja, ka viņš lūdza Kungam piedošanu par šiem grēkiem un izraisīto ieļaunojumu. Viņš arī apliecināja, ka īru bīskapi ir nostājušies uz stingra šķīstīšanās un izlīgšanas ceļa, kā arī, sadarbībā ar vietējām valdībām, izdevuši virkni ļoti stingru normu, lai tādējādi garantētu jauniešiem drošību. Francisks atbalstīja bīskapu pūliņus un mudināja viņus godīgi un drosmīgi pārvarēt pagātnes neveiksmes.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā, Romā, uz trešdienas vispārējo audienci sapulcējušos ticīgos, pāvests apliecināja, ka paļāvīgi raugās uz Kunga apsolījumiem un īru tautas dziļo ticību, un līdz ar to tic, ka Baznīca Īrijā var piedzīvot atjaunotni.

Katehēzes noslēgumā Svētais tēvs aicināja lūgties par aicinājumiem, par to, lai Kungs sūta Īrijai svētus priesterus, mudināja neaizmirst ģimenes, kuras, neraugoties uz ikdienas dzīves grūtībām, saglabā uzticību un turpina iet uz priekšu, kā arī atgādināja, ka ideāls ir nevis šķiršanās, kā to propagandē mūsdienu pasaule, bet vienota ģimene.

Mēs aizmirstam tās daudzās jo daudzās ģimenes, kuras uzticīgi turpina rūpēties par savu ģimeni, par bērniem un tad, kad rodas problēmas, to locekļi lūdz viens otram piedošanu. Mēs tās aizmirstam, jo šodien esam pieraduši lasīt, ka tas un tas vīrietis ir izšķīries no tās un tās sievietes, ka tie vai citi ir pašķīrušies un tml. "Lūdzu, iegaumējiet, ka tas ir slikti", piekodināja Francisks. "Es, protams, katru respektēju. Mums ir jāciena cilvēkus, bet ideāls ir nevis šķiršanās un ģimenes bojāeja, bet vienota ģimene. Pēc šī ideāla arī tieksimies", viņš mudināja.

Pāvests atzina, ka Pasaules Ģimeņu tikšanās Dublinā bija pravietisks un iedrošinājuma pilns piedzīvojums. Daudzas ģimenes, patiešām, izdzīvo savu laulību un ģimenes dzīvi saskaņā ar Evaņģēliju un kalpo kā labestības, svētuma, taisnības un miera ieraugs. Nākošā Pasaules Ģimeņu tikšanās notiks 2021. gadā Romā. Svētais tēvs jau tagad aicināja uzticēt visas ģimenes Jēzum, Marijai un Jāzepam, lai viņu mājas, kā arī draudzes un kopienas vienmēr būtu par īstu "prieku pasaulei".

29 augusts 2018, 15:01