Meklēt

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer  (ANSA)

Francisks: Ticība Jēzum palīdz veikt Dieva darbus

“Vajag rūpēties par materiālo maizi, bet vēl svarīgāk ir veidot attiecības ar Dievu, stiprināt ticību Tam, kas ir “dzīvības Maize”, Tam, kas atnāca uz šo pasauli, lai remdētu mūsu slāpes pēc patiesības, taisnīguma un mīlestības,” – 5. augusta pusdienlaikā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” Svētais tēvs skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā vēstīts par ļaužu pūli, kas kārtējo reizi dodas meklēt Jēzu. Pāvests uzsvēra, ka Jēzus vēlas, lai cilvēki Viņu ne tikai meklētu, bet arī pazītu un sekotu Viņam. “Vēlas, lai ilgas tikties ar Viņu būtu lielākas par materiālo lietu iegūšanu”, piebilda pāvests. Maizes pavairošana ir dāvana, kādu Tēvs dāvā cilvēcei, un šī dāvana ir pats Jēzus.

“Viņš, būdams patiesā dzīvības maize, vēlas apmierināt ne tikai mūsu miesas, bet arī dvēseles vajadzības, dāvājot mums garīgo barību, kas spēj remdēt mūsu vislielākās slāpes. Tāpēc Viņš mudina ļaudis necensties pēc barības, kas iznīkst, bet pēc barības, kas paliek mūžīgajai dzīvei. Runa ir par barību, ko Jēzus mums dāvā katru dienu: savu Vārdu, savu Miesu, savas Asinis. Ļaudis klausās Jēzus vārdus, bet nesaprot to nozīmi – kā tas bieži notiek arī ar mums. Tāpēc viņi jautāja: “Kas mums jādara, lai mēs darītu Dieva darbus?” Ļaudis domāja, ka Jēzus pieprasa ievērot baušļus, lai viņi pieredzētu jaunus brīnumus, piemēram, maizes pavairošanu”.

Turpinot uzrunu, pāvests norādīja uz kārdinājumu salīdzināt reliģiju ar priekšnoteikumu ievērošanu, kas bērna attiecības ar Tēvu padara par attiecībām starp kalpu un kungu. Kalpam ir jāpilda kunga pavēles. “Ļaudis vēlas zināt, kas ir jādara, lai kļūtu patīkami Dievam”, sacīja pāvests. Jēzus atbilde ir pārsteidzoša un negaidīta: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticētu Tam, kuru Viņš ir sūtījis”. Kristus vārdi attiecas arī uz katru no mums, atgādināja Svētais tēvs. Dieva darbs balstas ne tik daudz uz centieniem “izdarīt kaut ko lielu”, cik uz “ticēšanu” Tam, kuru Viņš ir sūtījis. “Citiem vārdiem runājot, ticība Jēzum palīdz mums veikt Dieva darbus”, – uzsvēra pāvests. “Ja atvērsim savu sirdi šīm uzticēšanās un mīlestības pilnajām attiecībām ar Jēzu, tad būsim spējīgi veikt labos darbus savu brāļu miesas un dvēseles labā”, piebilda Francisks.

06 augusts 2018, 10:39