Meklēt

Pope Francis visits Ireland Pope Francis visits Ireland 

Pāvests: Īrija nedrīkst aizmirst kristīgā vēstījuma nozīmi

Dublinas cietoksnī, kas atrodas pašā pilsētas centrā, pāvests Francisks tikās ar Valsts augstākajām amatpersonām un diplomātisko korpusu. Klātesoši bija arī Ziemeļīrijas pārstāvji

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pāvests pauda prieku par iespēju apmeklēt Īriju un atgādināja, ka viņa vizītes mērķis ir piedalīties Pasaules Ģimeņu svētku pasākumā, kas norisinās Dublinā. “Baznīca – ģimeņu ģimene – cenšas atbalstīt un stiprināt katras ģimenes centienus uzticīgi un priecīgi atbildēt Dieva aicinājumam. Ģimenēm šī tikšanās ir iespēja ne tikai no jauna apstiprināt savas mīlestības un uzticības, savstarpējas cieņas un atvērtības dzīvībai solījumus, bet arī apliecināt ģimenes unikālo lomu bērnu audzināšanā un pilsoniskās sabiedrības veidošanā”, sacīja Svētais tēvs.

"Apsverot visneaizsargātāko personu situāciju, man ir jāatzīst, ka Īrijā pastāv nopietns skandāls, ko izraisījuši Baznīcas pārrstāvju veiktie noziegumi, kuri ir atbildīgi par viņu aizsardzību un audzināšanu. Bīskapu, priesteru un reliģisko institūciju vadītāju nespēja pienācīgi reaģēt uz šiem noziegumiem pamatoti izraisa sašutumu, rada ciešanas un kaunu visai katoļu kopienai", teica Francisks.

“Pasaules Ģimeņu tikšanās liecina par bagātīgo ētisko un garīgo vērtību mantojumu, kuru glabāt un sargāt ir katras paaudzes uzdevums”, – atzina pāvests. “Nevajag būt praviešiem, lai apzinātos grūtības, ar kādām ģimene saskaras mūsdienu sabiedrībā, vai arī, lai saprastu, ka laulības un ģimenes dzīves neveiksme ietekmē mūsu kopienu nākotni. Ģimene ir kā “java”, kas satur kopā visu sabiedrību”, sacīja pāvests.

“Ģimenē mēs spērām savu pirmo soli, mācījāmies dzīvot harmonijā, kontrolēt savus egoistiskos instinktus, pieņemt daudzveidību, meklēt un atklāt autentiskās vērtības, kas piešķir jēgu mūsu dzīvei”, uzsvēra Francisks.

 

25 augusts 2018, 14:25