Meklēt

Vatican News
Svētais tēvs savā darbistabā Svētais tēvs savā darbistabā 

Pāvests videovēstījumā uzrunā Īrijas tautu

Pirms apustuliskā ceļojuma uz Īriju, pāvests ir nosūtījis videovēstījumu šīs zemes ļaudīm. “Man ir liels prieks iedomājoties, ka atkal atgriezīšos Īrijā”! saka Francisks. Viņš atzīmē, ka Pasaules ģimeņu tikšanās ir svētki, kuros tiek svinēts Dieva plāna ģimenei skaistums. Tā ir arī iespēja ģimenēm, kas nak no dažādām pasaules vietām, satikties un citai citu atbalstīt viņu īpašajā paaicinājumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Šodien ģimenes skar daudzi izaicinājumi to centienos iemiesot uzticīgu mīlestību, veselīgu vērtību garā audzināt bērnus un būt par labestības, mīlestības un savstarpēju rūpju raugu plašākā sabiedrībā.

Pāvests izsaka cerību, ka šis notikums kalpos par atjaunotu iedrošinājuma avotu ģimenēm katrā pasaules vietā, īpaši tām ģimenēm, kas būs klātesošas Dublinā. “Lai tās mums atgādina, ka ģimenei ir būtiska vieta sabiedrībā un labākas nākotnes celtniecībā jauniešiem,” saka Francisks. Viņš uzsver, ka jaunieši ir nākotne, tāpēc ļoti svarīgi ir viņus tai sagatavot jau šodien, tai pašā laikā balstoties uz pagātnes saknēm. Ir svarīgi, lai jaunieši smeltos no saviem vecvecākiem.

Lai arī Svētā tēva vizītei Īrijā ir īpašs mērķis, proti, tikšanās ar ģimenēm, viņš izsaka vēlēšanos, lai no tās labumu sev gūtu visa īru tauta – lai šī vizīte liek pieaugt vienotībai un izlīgšanai starp visiem Kristum ticīgajiem, un kalpo par zīmi ilgstošam mieram, kuru Dievs vēl visai cilvēku ģimenei.

Francisks videovēstījumā pateicas visiem, kas ir iesaistīti viņa vizītes sagatavošanas darbos un katru aicina lūgties, lai šī tikšanās būtu par prieka un arī par nopietnības brīdi, par Jēzus maigās mīlestības glāstu visām ģimenēm un katram Dieva bērnam. Svētais tēvs dod visiem savu apustulisko svētību.

22 augusts 2018, 14:46