Meklēt

9. Pasaules Ģimeņu tikšanās Dublinā 25.08.18 9. Pasaules Ģimeņu tikšanās Dublinā 25.08.18 

Nākamā Pasaules Ģimeņu tikšanās notiks 2021. gadā Romā

Svētdienas, 26. augusta, pēcpusdienā pāvests Francisks ieradās Fēniksa parkā, Dublinā, kur celebrēja Pasaules Ģimeņu tikšanās noslēguma Svēto Misi. Tās laikā viņš lūdza piedošanu par Baznīcas locekļu pastrādātajiem noziegumiem un mudināja ģimenes būt atvērtām Svētajam Garam, kurš ir ikvienas atjaunotnes avots.

S. Krivteža, J. Evertovskis - Vatikāns

Svētā Mise Fēniksa parkā parādīja Baznīcas Īrijā sejas skaistāko daļu. Jau vairākus gadus pār to klājas tumši mākoņi, kurus radījuši daudzie pedofilijas skandāli. Svētdienas pēcpusdienā Fēniksa parkā sapulcējās vairāk nekā 300 tūkstoši ticīgo no daudzām valstīm. Francisks pārsteidza tos, kuri sanāca pēdējā brīdī, jo pats ieradās pusstundu agrāk. Tajā brīdī ļaudis ieņēma vietas speciāli izveidotos sektoros. Pāvests ar automašīnu apbrauca plašo laukumu, sveicinot ticīgos un svētījot bērnus.

Pasaules Ģimeņu tikšanās organizatoru vārdā pāvestu apsveica Īrijas primass. „Jauno ģimeņu aktīvā piedalīšanās pasākumos, kādi norisinājās šajās dienās, mums, bīskapiem, atgādina, ka ir pienācis laiks būt labiem un dedzīgiem ganiem”, – sacīja arhibīskaps E. Martins.

Pāvests lūdz piedošanu par Baznīcas locekļu pastrādātajiem noziegumiem

Svētās Mises sākumā pāvests nolasīja ar roku uzrakstītu tekstu spāņu valodā, lūdzot piedošanu par seksuālās izmantošanas noziegumu radīto ieļaunojumu. Grēku nožēlas akts izvērtās par lūgšanu.

"Es vakar tikos ar astoņiem cilvēkiem, kuri cietuši no varas, sirdsapziņas un seksuālās izmantošanas noziegumiem. Ņemot vērā viņu teikto, es gribu atdot visu Dieva žēlsirdībai un lūgt piedošanu katram no viņiem. Mēs lūdzam piedošanu par visiem pārkāpumiem Īrijā. Mēs lūdzam piedošanu par ļaunprātīgu varas un sirdsapziņas izmantošanu, par seksuālo vardarbību, kādu veikušas Baznīcas atbildīgās personas. Mēs īpaši lūdzam piedošanu par visiem ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, kādi notikuši vīriešu un sieviešu kongregāciju vadītājās institūcijās.

Mēs lūdzam piedošanu par smagiem darba pārkāpumiem, kuros tika iesaistītas daudzas nepilngadīgās personas. Lūdzam piedošanu arī par tiem gadījumiem, kad mēs kā Baznīca cietušajiem neizrādījām līdzjūtību un necentāmies ar konkrētu rīcību panākt taisnību un patiesību. Par to lūdzam piedošanu.

Mēs lūdzam piedošanu par visiem Baznīcas locekļiem, kuri nevēlas nest atbildību par šīm sāpīgajām situācijām un ir izvēlējušies klusēt. Mēs lūdzam piedošanu par bērniem, kuri tika atņemti mātēm, un par visiem gadījumiem, kad daudzām vientuļām mātēm, kuras meklēja savus bērnus starp atņemtajiem bērniem, vai daudziem bērniem, kuri meklēja savas mātes, tika iestāstīts, ka tas ir nāvīgs grēks. Nē, tas nav nāvīgs grēks. Tas ir ceturtais bauslis. Mēs lūdzam piedošanu. Lai Kungs dāvā mums kauna un grēku nožēlošanas žēlastību, un dod spēku darīt visu iespējamo, lai nekad vairs netiktu pieļauti šāda veida noziegumi".

Tikai nesavtīga mīlestība var izglābt pasauli no grēka, egoisma, alkatības un vienaldzības verdzības

Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās Pasaules Ģimeņu tikšanās nozīmei un aicināja katru ģimeni atvērt savas durvis Svētajam Garam. Viņš uzsvēra, ka šī tikšanās ir vērtīgs savstarpējās vienotības un vienotības ar Kungu moments. Tā ir liela žēlastība, kuras avots ir pats Dievs. Viņš ir ikviena labuma avots.

Francisks norādīja, ka Dieva Gars nemitīgi atjauno pasauli, mūsu sirdis, mūsu ģimenes, mūsu mājas un mūsu draudzes. Katra jaunā diena mūsu ģimenēs un katra jaunā paaudze nes sev līdzi "jaunu Vasarsvētku" apsolījumu, "mājas Vasarsvētku" apsolījumu. Katru dienu piedzīvojam Svētā Gara izliešanos, Iepriecinātāja atnākšanu, kuru pie mums sūta Jēzus un kurš piepilda mūs ar patiesu drosmi. Pāvests uzsvēra, ka pasaulei ir ļoti vajadzīgs šis iedrošinājums, kas ir Dieva dāvana un apsolījums. Viņš vēlēja, lai laulātie, atgriezušies mājās, paši kļūtu par iedrošinājuma avotu citiem un dalītos Jēzus "mūžīgās dzīvības vārdos".

Uzrunājot Pasaules Ģimeņu tikšanās dalībniekus, Svētais tēvs aicināja laulātos mīlēt vienam otru kā Kristus mīlēja savu Baznīcu (sal. Ef 5, 32), tas ir, upurēt sevi otra labā, nomirt sev, lai atdzimtu lielākai un ilgtspējīgai mīlestībai. Tikai šāda mīlestība var izglābt pasauli no grēka, egoisma, alkatības un vienaldzības verdzības – viņš uzsvēra. Kristīgo laulāto uzdevums ir būt par Labās vēsts lieciniekiem. Tas nav viegls uzdevums. Izaicinājumi, ko nākas pārvarēt mūsdienu kristiešiem, nav vieglāki par tiem, ko savā laikā pārvarēja pirmie īru misionāri. Piemēram, sv. Kolombāns ar saviem biedriem izplatīja Evaņģēlija gaismu pa Eiropas zemēm tumšā laikmetā, kad valdīja kultūras dekadence. Viņa panākumu pamatā bija nevis taktiskas metodes vai stratēģiski plāni, bet pazemīga paklausība Svētajam Garam. Viņš iekaroja sirdis ar savu ikdienā piekopto Kristum uzticīgās dzīves veidu un tādējādi panāca Eiropas kultūras rašanos. Viņa atstātā liecība kļuva par neizsīkstošu garīgās atjaunotnes un misiju avotu.

Pāvests atzina, ka vienmēr, protams, būs cilvēki, kuri pretosies Evaņģēlija vēstij. Taču nekad neļausim sevi iespaidot un nenolaidīsim rokas, sastopoties ar ledainiem vienaldzības skatieniem vai piedzīvojot brāžamies pāri naida vējus – viņš mudināja. Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs aicināja katru ģimenes locekli turpināt iet savu ceļu, atjaunojot savu uzticību Kungam un tam aicinājumam, ko katrs no Viņa ir saņēmis.

Nākamā Pasaules Ģimeņu tikšanās notiks Romā

Dievkalpojuma noslēgumā uzrunu teica kardināls Kevins Farells. Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, lūdzot pāvesta svētību tikšanās dalībniekiem, uzaicināja viņus uz nākamo Pasaules Ģimeņu  tikšanos. „Svēto tēv, ar lielu prieku pasaulei paziņoju Tavu lēmumu, ka nākamā Pasaules Ģimeņu tikšanās notiks 2021. gadā Romā”.

27. augusta rītā pāvests ieradās Romas Svētās Marijas Lielākajā bazilikā, lai pateiktos par savu veiksmīgi noslēgušos vizīti Īrijā. Kā ierasti, Francisks lūdzās ikonas Salus Populi Romani priekšā un nolika uz altāra ziedu pušķi.

Atceļā uz Vatikānu pāvests apmeklēja Romas Svētā Augustīna baznīcu, kur vienā no sānu kapelām glabājas svētās Monikas relikvijas.

27 augusts 2018, 16:25