Meklēt

Pope Francis in Dublin Pope Francis in Dublin 

Pāvests ģimenēm: "Jūs esat Baznīcas un pasaules cerība"

Īrijas galvaspilsētā Dublinā sestdienas vakarā notika ģimeņu svētki, kas pulcēja ģimenes no tuvām un tālām zemēm. Grandiozais pasākums notika "Croke Park" stadionā, kas ir viens no lielākajiem stadioniem Eiropā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns 

“Jūs esat Baznīcas un pasaules cerība”, sacīja pāvests, sestdienas, 25. augusta, vakarā Dublinā uzrunājot uz lūgšanas vigīliju sapulcējušās ģimenes. Uz tikšanos ar Svēto tēvu “Croke Park” stadionā bija ieradušies aptuveni 75 tūkstoši cilvēku no 116 valstīm. Francisks aicināja klātesošos būt žēlsirdīgiem savās ģimenēs un ģimeniskā garā veidot Baznīcu.

Pasaules Ģimeņu tikšanās dalībnieki šai vakarā ar prieku sekoja līdzi dažādiem kultūras priekšnesumiem un ar aizrautību klausījās ģimeņu no Īrijas, Burkinafaso, Indijas, Kanādas un Irākas sniegtajās liecībās. Pāvests savā garajā uzrunā atsaucās uz tikko dzirdētajām liecībām un pievērsa uzmanību dažām sava apustuliskā pamudinājuma Amoris laetitia galvenajām vadlīnijām. “Šodien mēs esam pulcējušies Dublinā, lai ģimeniskā garā pateiktos Dievam par to, kas mēs esam – par to, ka esam viena pa visu pasauli izplatīta ģimene Kristū”, viņš sacīja.

“Baznīca ir Dieva bērnu saime. Tā ir ģimene, kurā mēs priecājamies ar tiem, kuri priecājas, un raudam ar tiem, kuri cieš vai jūtas dzīves nogāzti gar zemi. Tā ir ģimene, kurā mēs rūpējamies par katru, jo Dievs, mūsu Tēvs, Kristībā mūs visus ir darījis par saviem bērniem”, skaidroja Francisks. Šai kontekstā viņš pamudināja vecākus nokristīt savus bērnus pēc iespējas ātrāk jau tūlīt pēc dzimšanas, lai viņi kļūtu par šīs lielās Dieva saimes locekļiem un tiktu piepildīti ar paša Dieva spēku.

Uzrunā pāvests atgādināja, ka viņš uzrakstīja apustulisko pamudinājumu Amoris laetitia, lai palīdzētu mums saskatīt ģimenes skaistumu un tās lielo nozīmi. Šī mērķa labad viņš arī vēlējās, lai Pasaules Ģimeņu tikšanās temats būtu “Ģimenes evaņģēlijs – prieks pasaulei”. Svētais tēvs uzsvēra, ka Dievs grib, lai katra ģimene kļūtu par bāku, kas izstarotu Viņa mīlestības prieku pasaulē. Ko tas nozīmē?

Izstarot Dieva mīlestības prieku pasaulē nozīmē, iepazinušiem Dieva pestījošo mīlestību, mēģināt to ar vai bez vārdiem atklāt citiem caur maziem labestības žestiem ikdienas rutīnā un dažādos visvienkāršākajos savas ikdienas dzīves brīžos.

Tas ir nekas cits kā svētums – turpināja pāvests. Viņš atgādināja, ka mīlēt un būt svēti nav aicināti īpaši izredzētie, bet visi cilvēki. Svētie dzīvo mums līdzās. Tie ir cilvēki, kuri mīl un ar savu dzīvi atklāj pasaulei Dieva klātbūtni. “Kristīgā laulība un ģimenes dzīve atklājas visā savā skaistumā un pievilcībā tad, ja tā ir iesakņota Dieva mīlestībā, kurš mūs ir radījis pēc sava attēla, lai mēs varētu Viņu pagodināt kā Viņa mīlestības un Viņa svētuma ikonas pasaulē”, skaidroja Francisks. Tēti, mammas, vectēvi un vecmammas, bērni un mazbērni – visi ir aicināti atrast ģimenē mīlestības piepildījumu. Pateicoties Dieva žēlastībai, mēs varam katru dienu nodzīvot kā viena sirds un viena dvēsele. Svētais tēvs atzina, ka neviens nesaka, ka tas ir viegli, taču tas ir iespējams, ja vien esam pietiekoši pacietīgi un ļaujam Jēzum mūs sasildīt ar savu mīlestību.

Uzrunā pāvests īpašu vērību piegrieza piedošanai. Piedošana ir īpaša Dieva dāvana, kas dziedē mūsu brūces un tuvina mūs citiem cilvēkiem un pašam Dievam. Pavisam niecīgi un vienkārši, ik dienas atkārtoti, piedošanas žesti ir pamats, uz kura varam būvēt stipru kristīgu ģimeni – uzsvēra Francisks. Tie liek mums pārvarēt savu egoismu, atsvešinātību un apmulsumu un veidot mieru. Piedot nozīmē dot kaut ko no sevis. Jēzus mums vienmēr piedod. Ja vien mēs pa īstam gribam, tad, Viņa piedošanas spēkā, arī mēs varam piedot citiem. Ne velti, to mēs izsakām katru reizi, kad skaitām “Tēvs mūsu” lūgšanu. Svētais tēvs atzina, ka neviena ģimene nav pilnīga, taču katrs var spert mazus solīšus, lai augtu mīlestībā. Pēc strīda pietiek ar kādu mīļu vārdu, skūpstu, lai viss atgrieztos savās vietās. Svarīgi ir izlīgt tai pašā vakarā. “Es to saku tāpēc, ka tad, kad ģimenes to dara, tās izdzīvo”, piebilda pāvests. “Ja nav radusi piedot, tad ģimene aizvien vairāk saslimst un pakāpeniski sagrūst”. Bērni iemācās piedot tad, ja redz, ka vecāki piedod viens otram. Ja to sapratīsim, tad pratīsim novērtēt arī Jēzus mācību par laulības uzticību.

Viens no jautājumiem, kuram pāvests pieskārās, bija sociālie tīkli. Ne jau vienmēr tie ir mūsdienu ģimeņu problēma. Pateicoties sociālajiem medijiem, mēs varam veidot draudzības, solidaritātes un savstarpējās palīdzības tīklus. Izmantojot internetu, ģimenes var veidot kontaktus un gūt no tā labumu. Sociālie mediji var būt noderīgi, ja tos lietojam prātīgi un ar mēru, – atgādināja Francisks. Tomēr ir svarīgi, lai tie nekad neapdraudētu dzīvās savstarpējās attiecības, neieslodzītu mūs virtuālajā pasaulē un neatrautu mūs no reālās saiknes ar citiem un sevis atdeves citu labā. Svētais tēvs aicināja ģimenes padomāt, vai nevajadzētu samazināt laiku, ko tās pavada, izmantojot šīs tehnoloģijas, un vai nebūtu noderīgāk vairāk patiesi kvalitatīva laika veltīt attiecībām vienam ar otru un Dievu.

Šodien daudzas ģimenes pasaulē ir spiestas atstāt savas mājas, lai dotos tur, kur ir drošāk un valda miers. Pāvests atgādināja, ka ģimene ir miera, cerības un jaunas dzīves avots. Pateicoties daudzu ģimeņu solidaritātei, var atjaunoties dzīve un atdzimt cerība. Katrā sabiedrībā ģimenes ir miera avots, jo tās atklāj, ko nozīmē mīlēt, pieņemt un piedot. Mīlestība un ticība var kļūt par spēka un miera avotu pat tur, kur valda karu un vajāšanu raisītā vardarbība un iznīcība. Francisks uzsvēra, ka mīlestība, atvērtība un piedošana ir labākā pretinde naidam, aizspriedumiem un atriebībai, kas saindē atsevišķu cilvēku un visas sabiedrības dzīvi.

Uzrunā pāvests uzsvēra, ka kristīgo laulību un mīlestību raksturo uzticība, nešķiramība, vienotība un atvērtība dzīvībai, un atgādināja, ka, pateicoties Kristus mīlestībai, kas visu atjauno, šāda laulība un mīlestība ir iespējama. To sestdienas vakara vigīlijas laikā apliecināja bijušie toksikomāni Mērija un Damians, kuriem izdevās izveidot laimīgu ģimeni, kurā šobrīd aug 10 bērni. Deviņi ir viņu pašu un viens adoptētais bērns.

Svētais tēvs arī šoreiz pievērsa uzmanību dažādu paaudžu attiecībām un atgādināja to, cik svarīgi ir mācīties no vecākās paaudzes. “Mūsu vecvecāki mums atklāj laulāto un vecāku mīlestības nozīmi”, viņš uzsvēra.

“Jūs, ģimenes, esat Baznīcas un pasaules cerība”, noslēgumā teica pāvests. “Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars radīja cilvēci pēc sava attēla, lai tā varētu būt Viņa mīlestības līdzdalībniece, ģimeņu ģimene, kas baudītu to mieru, ko tikai Viņš var dot. Jūs, būdami Evaņģēlija liecinieki, varat palīdzēt Dievam īstenot savu sapni. Jūs varat palīdzēt tuvināt visus bērnus Dievam, lai padziļinātos viņu vienotības saikne un lai tie zinātu, ko pasaulei nozīmē dzīvot mierā kā vienai lielai ģimenei”. Šai sakarā katrs Pasaules Ģimeņu tikšanās dalībnieks saņēma no Franciska viņa apustulisko pamudinājumu Amoris laetitia. Lūgšanas vigīlija noslēdzās ar minētās tikšanās oficiālo lūgšanu. 

26 augusts 2018, 12:36