Meklēt

IRELAND-VATICAN-RELIGION-POPE IRELAND-VATICAN-RELIGION-POPE 

Pāvests Francisks apmeklē Īrijas garīgo centru

Katrai tautai ir savs garīgais centrs. Īrijā tāds ir Nokas sanktuārijs, kuru katru gadu apmeklē 1,5 miljoni svētceļnieku. Laika gaitā Noka ir kļuvusi par mierinājuma un cerības zīmi īru tautai.

Silvija Krivteža – Vatikāns 

Svētdienas, 26. augusta, rītā Francisks ieradās Īrijas garīgajā centrā – Nokas sanktuārijā. Katru gadu to apmeklē 1,5 miljoni svētceļnieku. Netālu atrodas vēl viena īru tautai dārga vieta – svētā Patrika kalns. Īrijas apustulis tur gavēja un lūdzās par Zaļās salas iedzīvotāju atgriešanos. 1879. gadā Nokā norisinājās neparasti notikumi, stāsta viens no sanktuārijā strādājošajiem priesteriem. Divdesmit cilvēki aptuveni divas stundas vīzijā redzēja Dieva Jēru, Jaunavu Mariju, svēto Jāzepu, svēto apustuli Jāni un eņģeļus. Šī parādīšanās norisinājās laikā, kad Īrija lēnām cēlās no vislielākās traģēdijas savā vēsturē, no bada un nabadzības posta. Tā bija cerības zīme izmocītajai tautai. Baznīca atzina parādīšanās autentiskumu. Šodien Nokas mariāniskais sanktuārijs ir kļuvis par mierinājuma un miera vietu, saka priesteris Pariss.

Noka pāvestu sagaidīja ar spēcīgu lietu, tādu pašu, kāds bija Dievmātes parādīšanās laikā. Par spīti nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sanktuārijā ieradās tūkstošiem ticīgo, lai kopā ar Romas bīskapu lūgtu Vissvētākās Jaunavas Marijas palīdzību. Noka atrodas 178 km attālumā no Dublinas. Uz turieni pāvests lidoja ar lidmašīnu. Lidostā viņu sagaidīja ļaužu pūlis, kas nepievērsa uzmanību lietum. Tam uzmanību nepievērsa arī pāvests, kurš sasveicinājās ar sagaidītājiem, svētīja un jokojās ar izmirkušajiem bērniem.

Sanktuārija laukumā pāvests ieradās ar panorāmas automašīnu. Viņu priecīgi sveica jauni un veci, ģimenes ar bērniem. Pāvests devās uz Dievmātes parādīšanās kapelu, kur aizdedza sveci, brīdi lūdzās klusumā, un nolika zelta rožukroni. Vēlāk kopā ar ticīgajiem viņš skaitīja lūgšanu „Kunga eņģelis”.

26. augusta priekšpusdienā pāvests atgriezās Dublinā. Nunciatūras mītnē viņš paēda pusdienas un mazliet atpūtās. Pulksten 16 pēc Latvijas laika Francisks ieradās Fēniksa parkā, kur vadīja Pasaules Ģimeņu tikšanās noslēguma Svēto Misi. Vizītes programmā ir paredzēta tikšanās ar bīskapiem. Romā pāvests atgriezīsies svētdienas vēlā vakarā.

26 augusts 2018, 14:51