Meklēt

Pasaules Ģimeņu tikšanās Dublinā. Tikšanās ar Īriijas bīskapiem 25.08.18 Pasaules Ģimeņu tikšanās Dublinā. Tikšanās ar Īriijas bīskapiem 25.08.18 

Bīskapi – ticības liecinieki

Pirms izlidot uz Romu, pāvests 26. augusta pēcpusdienā dominikāņu māsu klosterī, Dublinā, tikās ar Īrijas bīskapiem. Savā īsajā uzrunā viņš tos iedrošināja būt, neraugoties uz grūtībām, par kristīgās ticības lieciniekiem.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Francisks pateicās Īrijas Baznīcas ganiem par kalpošanu, sevišķi, trūkumcietējiem, pauda gandarījumu par visu, ko tie dara, lai nepieļautu pagātnes kļūdas un pasargātu bērnus un trauslākos pieaugušos no pāri darījumiem, kā arī atzina, ka pēdējā laika satricinājumi ir kļuvuši par sava veida iespēju Baznīcai Īrijā piedzīvot iekšēju atjaunotni.

Pieskaroties miera procesa jautājumam Ziemeļīrijā, kas pieder Lielbritānijai, bet kuras katoļu diecēzes atrodas Īrijas Bīskapu konferences pakļautībā, Francisks mudināja bīskapus turpināt ekumeniskos pūliņus, kā arī darīt visu iespējamo un dedzīgi lūgties par mieru un izlīgšanu visu īru saimes locekļu starpā.

27 augusts 2018, 16:26