Meklēt

Vatican News
2018.07.06 Santa Messa Migranti 2018.07.06 Santa Messa Migranti  (Vatican Media)

Vienīgā atbilde uz migrācijas izaicinājumu ir žēlsirdība

Atzīmējot savas vizītes Lampedūzā piekto gadadienu, 6. jūlija priekšpusdienā Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīja dievkalpojumu par bēgļiem un migrantiem. Francisks lūdzās par visiem bojā gājušajiem, izdzīvojušajiem un tiem, kuri aprūpē un uzņem migrantus.

Silvija Krivteža

Pirms pieciem gadiem pāvests apmeklēja Lampedūzu, kas atrodas Itālijas vistālākajā dienvidu punktā. Salā ik dienas ierodas simtiem un tūkstošiem bēgļu no dažādām Āfrikas valstīm. Daudzi nesasniedz krastu.

Citējot pravieša Amosa grāmatas fragmentu par nabagu un vājo nomākšanu, jo pienāks dienas, kad daudzi cietīs slāpes pēc Kunga vārda, pāvests uzsvēra, ka šis brīdinājums ir īpaši aktuāls šodien. Cik daudz trūcīgo tiek pazemoti un dažādā veidā nomākti. Cik daudz mazo un vājo tiek iznīcināti! Visi šie cilvēki ir mūsdienu atmešanas kultūras upuri. Cik daudz migrantu un bēgļu nepārstāj klauvēt pie to valstu durvīm, kuras dzīvo labklājībā!

Pāvests atsauca atmiņā savu vizīti Lampedūzas salā. Pieminot bojā gājušos migrantus, viņš jautāja: “Kur ir tavs brālis?” Šis jautājums nav domāts citiem, skaidroja Francisks. Tas attiecas uz mani, uz tevi, uz mums visiem. Tas ir jautājums, kas skar katra cilvēka sirdsapizņu. Diemžēl atbildes, lai arī dāsnas un atsaucīgas, tomēr nav bijušas pietiekamas, jo šodien apraudam neskaitāmu cilvēku nāvi, sacīja pāvests.

Skaidrojot Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus aicina, sakot: “Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti, un es jūs atspirdzināšu!”, Svētais tēvs uzsvēra, ka kristiešu pienākums ir īstenot šos vārdus dzīvē, padarīt tos redzamus pasaulē. Jēzus apsola mierināt un atbrīvot visus apspiestos, bet Viņam ir vajadzīgas mūsu acis, lai saskatītu brāļu un māsu vajadzības.

"Viņam ir vajadzīgas mūsu rokas, lai palīdzētu citiem. Ir vajadzīga mūsu balss, lai nosodītu paslepus veiktās netaisnības. Patiesībā man būtu jārunā par daudzām klusēšanām – par veselā saprāta klusēšanu, par «vienmēr tā tika darīts» klusēšanu, par mūžīgo «mēs» pretstatīšanu «jūs» klusēšanu. Jēzum visvairāk ir vajadzīga tieši mūsu sirds, lai apliecinātu Dieva žēlsirdīgo mīlestību pret mazajiem, atmestajiem, atstātajiem un nostumtajiem malā," sacīja Svētais tēvs.

Uzrunā pāvests vairākkārt uzsvēra, ka vienīgā saprātīgā atbilde uz migrācijas izaicinājumu ir solidaritāte un žēlsirdība. Tā ir atbilde, kas neveic aprēķinus, bet pieprasa taisnīgu pienākumu sadali. Īsta politika ir tāda, kas kalpo cilvēkam, visiem cilvēkiem, kas meklē atbilstošus risinājumus, garantē drošību, respektē katras personas cieņu un tiesības, kas spēj novērtēt savas valsts labumu. Uz šādu pasauli raugās mūsdienu jaunieši, atgādināja Francisks.

Itāļu valodā teikto sprediķi pāvests noslēdza spāņu valodā. Viņš apliecināja savu garīgo tuvumu izglābtajiem bēgļiem, aicinot būt par cerības lieciniekiem pasaulē. Dievkalpojumā piedalījās kardināls Džons Ribats, desmit bīskapi un 20 priesteri. Viņu vidū bija Cilvēka integrālās attīstības dikastērija un Migrantu un bēgļu nodaļas sekretāri Fabio Badži un Mihaels Černijs.

06 jūlijs 2018, 14:03