Meklēt

VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE 

Kas ir vilšanās un neapmierinātības īstais iemesls?

Svētdienas, 22. jūlija, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies svētceļnieki no daudzām valstīm, par ko liecināja dažādu krāsu karogi. Pēc Vatikāna žandarmērijas ziņām, uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku.

Silvija Krivteža – Vatikāns

“Katram no mums ir vajadzīgi patiesības vārdi, kas vadītu un apgaismotu mūsu dzīvi. Bez patiesības, kas ir pats Kristus, mēs nespēsim atrast īsto virzienu savā dzīvē”, apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” sacīja Francisks. Skaidrojot parastā liturģiskā laika sešpadsmitajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, pāvests uzsvēra, ka tad, kad attālināmies no Jēzus un Viņa mīlestības, mēs pazaudējam īsto virzienu, maldāmies, un mūs pārņem vilšanās un neapmierinātība. Evaņģēlijs vēsta par apustuļiem, kuri pēc savas pirmās misijas atgriežas pie Jēzus un atstāsta Viņam visu, ko bija darījuši un kā bija mācījuši. Viņi vēlējās mazliet atpūsties kādā klusā un nomaļā vietā. Diemžēl šo nodomu nevarēja īstenot, jo viņiem sekoja liels ļaužu pūlis.

“Tāpat var notikt arī šodien. Ne vienmēr mums izdodas īstenot iecerēto, jo parādās kaut kas negaidīts un svarīgs, kas izmaina visus mūsu plānus. Tas pieprasa garīgo elastīgumu un gatavību palīdzēt saviem līdzcilvēkiem”, sacīja Svētais tēvs.

Kas šādos gadījumos būtu jādara? – jautāja Svētais tēvs. Mūsu pienākums ir sekot Jēzum, kas, “izkāpjot krastā, ieraudzīja lielu ļaužu pulku, un iežēlojās par tiem, jo viņi bija kā avis, kam nav gana. Un Viņš sāka tos daudz mācīt” (Mk 6, 34). Ar šiem vārdiem evaņģēlists Marks “fotografē Dievišķā Mācītāja acis un Viņa attieksmi pret apkārtējiem”, izceļot trīs darbības vārdus: redzēt, iežēloties, mācīt. “Jēzus skatiens nav neitrāls, un nekādā gadījumā auksts vai vienaldzīgs, jo Viņš vienmēr skatās ar savas sirds acīm. Un Viņa sirds ir tik mīloša un līdzcietīga, ka spēj saskatīt pat visapslēptākās vajadzības”, paskaidroja Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests uzsvēra, ka Jēzus, redzot ļaudis, kuriem bija vajadzīga palīdzība, neveic brīnumu, bet sāk tos mācīt. Viņš tiem dot “Vārda maizi”. “Tikai kopā ar Jēzu mēs varam iet uz priekšu, pārvarēt grūtības, stiprināt savu mīlestību pret Dievu un līdzcilvēkiem. Jēzus padarīja sevi par dāvanu citiem. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums ņemt uz saviem pleciem tuvākā cilvēka problēmas, ciešanas un grūtības, palīdzot un kalpojot viņam”, noslēdzot uzrunu, sacīja pāvests.

Pēc lūgšanas “Kungs eņģelis” Francisks aicināja starptautisko sabiedrību nekavējoties pieņemt stingrus un konkrētus plānus migrācijas krīzes atrisināšanai. Viņš runāja par traģēdijām, kādas šodien notiek Vidusjūras ūdeņos. Pāvests atgādināja, ka pēdējā nedēļā atkal ir pienākusi ziņa par vēl vienas pārpildītas laivas nogrimšanu. Francisks pauda dziļas skumjas par tik daudzu cilvēku traģēdiju un apliecināja savu garīgo tuvumu bojāgājušo un cietušo ģimenēm. 

23 jūlijs 2018, 10:37