Meklēt

Vatican News
Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis"  (AFP or licensors)

Ja pamanām sevī "nāvīgu indi", nekavējoties iesim pie grēksūdzes

Lai Dievs mūs pasargā no kārdinājuma ļaunprātīgi iznīcināt otra cilvēka reputāciju – sacīja Francisks, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" 10. jūnijā Svētā Pētera laukumā sanākušos ticīgos. Viņš atgādināja, ka jaunā Kristus saime ir veidota uz Viņa mīlestības pamata. Šī mīlestība ir mūsu savstarpējās vienotības avots.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā pāvests pievērsās divu veidu neizpratnei, ar kādu nācās sastapties Jēzum. Viņu nesaprata Rakstu zinātāji un Viņu nesaprata arī Viņa paša tuvinieki (sal. 3, 20-35). Pirmie bija ieradušies, lai diskreditētu Jēzu citu acīs. Tie apgalvo, ka Viņā ir sātans.

Lai Dievs mūs pasargā no zaimošanas

Cilvēki kuplā skaitā pulcējas ap Jēzu, lai tiktu garīgi un fiziski dziedināti. Rakstu zinātāji grib tiem iestāstīt, ka Jēzus to dara ar ļaunā spēku. Īstenībā, viņi, varbūt pašiem neapzinoties, zaimo Dievu. Francisks paskaidroja, ka viņi pieļauj vienīgo nepiedodamo grēku. Tas ir grēks pret Svēto Garu. Tas ir nepiedodams, jo tā pamatā ir sirds nocietināšana. Cilvēks nocietinās pret Dieva žēlsirdību, kas darbojas Jēzū. Cilvēks atsakās pieņemt Dieva mīlestību un Viņa pestīšanas dāvanu. Viņš zaimo Dievu.

Apmelošana iznīcina ģimenes un sabiedrību

Uzrunājot 20 tk. svētceļnieku, pāvests atzina, ka neviens nav pasargāts no kārdinājuma apskaust otru. Skaudības rezultātā cilvēks sāk graut otra reputāciju, kas noved pie haosa ģimenē un sabiedrībā. Francisks uzsvēra, ka tā ir nāvīga inde.

“[Var gadīties, ka kādu apskaužot par to, ka viņš ir labs un dara labu, mēs viņu sākam nepatiesi apsūdzēt. Šeit ir saskare ar patiešām nāvīgu indi – ar ļaunprātību, ar kādu apzināti gribam iznīcināt otra cilvēka labo slavu. Lai Dievs mūs pasargā no šī briesmīgā kārdinājuma!]”

Ja mēs, izmeklējot savu sirdsapziņu, pamanīsim, ka mūsos parādās šī nezāle, tad nekavējoties iesim pie grēksūdzes – mudināja Svētais tēvs. Izrausim to pirms tā sāk augt un nodarīt kaitējumu! "Esiet uzmanīgi! Šāda attieksme iznīcina ģimenes, kopienas un pat sabiedrību!" brīdināja pāvests

Tie, kuri izpilda Dieva gribu, ir Viņa bērni

Jēzum nācās saskarties ne tikai ar Rakstu zinātāju, bet arī ar savu tuvinieku neizpratni. Pēdējie bija par Viņu noraizējušies. Tie domāja, ka Viņš ir traks, jo, lai dziedinātu slimos un grēciniekus, Viņam nebija laika pat paēst. Līdz ar to Jēzus tuvinieki grib Viņu aizvest atpakaļ uz Nācareti. Kad tiek paziņots, ka Viņa māte un brāļi Viņu meklē, Viņš atbild: "Kas ir mana māte? Kas ir mani brāļi? Tie ir tie, kuri izpilda Dieva gribu".

“[Jēzus izveidoja jaunu ģimeni, kas balstās ne vairs uz dabiskajām saitēm, bet uz ticības un mīlestības saitēm. Jēzus savā mīlestībā mūs pieņem un mūs savstarpēji vieno Svētajā Garā. Visi, kuri pieņem Jēzus vārdu, ir Dieva bērni un Viņa brāļi. Turpretī, ja mēs citus aprunājam, mēs piederam sātana pulkam.]”

Pāvests paskaidroja, ka Jēzus atbilde nenozīmē, ka Viņam būtu pietrūcis cieņas pret savu māti un ģimenes locekļiem. Tieši otrādi, Marijai tā bija vislielākā atzinība, jo tieši viņa ir vispilnīgākā mācekle, kura visā paklausīja Dievam un izpildīja Viņa gribu. Lai Vissvētākā Jaunava mums palīdz vienmēr dzīvot vienotībā ar Jēzu un saskatīt, ka Kristū un Baznīcā darbojas Svētais Gars, kurš atjauno pasauli – vēlēja Francisks.

11 jūnijs 2018, 11:34