Meklēt

Vatican News
Papa Francesco Udienza Membri dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM 02.06.2018 Papa Francesco Udienza Membri dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM 02.06.2018 

Slimnieki sniedz lekciju, ko nevar iemācīties nevienā katedrā

Sestdien, 2. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Itālijas apvienību cīņā pret muskuļu distrofiju. Apvienība sastāv no vietējām nodaļām, kas ir izkaisītas pa visu Itālijas teritoriju. Francisks sacīja, ka apvienības locekļi ir kā cerības stari cilvēkiem, kas cieš no muskuļu distrofijas un citām neiromuskulārajām patoloģijām.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Viņiem tiek nodrošināta ne tikai ikdienas aprūpe, transports, fizioterapijas nodarbības,  vizītes mājās, bet arī cilvēciskais siltums, brālīgs dialogs, maigums. Tas palīdz pārvarēt ne tikai fiziskās sāpes, bet arī morālās ciešanas, atstātību un izolāciju.

No apvienības locekļiem tiek prasīts kalpot bez interesēm, būt diskrētiem, uzticīgiem, gataviem palīdzēt jebkurā diennakts laikā, būt precīziem un punktuāliem, spējīgiem sajust pat tās slimnieka problēmas, par kurām viņš kautrējas runāt.  Pāvests aicināja iet pa šo ceļu, arvien vairāk liecinot par solidaritāti un evaņģēlisko tuvākmīlestību.

“Tuvākmīlestība ir evaņģēliskās liecības daiļrunīga forma, jo atbildot uz konkrētām vajadzībām, tā atklāj Dieva mīlestību cilvēkiem,” teica Francisks. Sekojot šai mācībai, daudzi kristīgie vīrieši un sievietes gadsimtu gaitā ir uzrakstījuši brīnišķīgas tuvākā mīlestības lappuses. Pāvests pieminēja svētos priesterus Džuzepi Kottolengo, Luidži Gvanellu un Luidži Orioni. Viņu tuvākmīlestība ir atstājusi spēcīgu nospiedumu Itālijas sabiedrībā. Arī šodien, daudzi cilvēki, kalpojot tuvākajam, ir atklājuši ticību, jo slimniekā tie ir satikuši Kristu, Dieva Dēlu. Viņš prasa, lai Tam kalpo visvājākajos brāļos, Viņš runā uz tā cilvēka sirdi, kurš tiem kalpo un liek izjust prieku, ko sniedz bezinterešu mīlestība, mīlestība, kas ir patiesas laimes avots.

Uzrunājot savus šīsdienas viesus, Svētais tēvs teica, ka viņi ir aicināti būt par dzīvības “sporta zāli”, apliecināt, jo īpaši jauniešiem, solidaritātes un tuvākā pieņemšanas kultūru, kas ir atvērta pret visvājāko vajadzībām.

Pāvests atzīmēja, ka slimnieki un cietošie sniedz lielu dzīves lekciju, ko nevar iemācīties nevienā universitātes katedrā. Tie, kas cieš, saprot Dieva doto dzīvības dāvanu, kas ir jāveicina, jāsargā un par kuru jārūpējas no ieņemšanas brīža līdz pat tās dabiskajam norietam.

Svētais tēvs pateicās Itālijas apvienībai cīņā pret muskuļu distrofiju par viņu darbu un aicināja atdarināt Jaunavas marijas piemēru, kas steidzoties pie Elizabetes, kļuva par prieka un pestīšanas vēstnesi. Francisks novēlēja, lai Marija māca pazemīgas tuvākmīlestības stilu un izlūdz no Kunga žēlastību saskatīt šo stilu cietošajos cilvēkos. Slimniekiem, kas bija ieradušies kopā ar saviem aprūpētājiem, pāvests apliecināja savu mīlestību un tuvību. Viņš aicināja visus palūgties arī par sevi un deva savu apustulisko svētību.

02 jūnijs 2018, 14:25