Meklēt

Vatican News
2018-06-23 Papa Francesco incontra la delegazione di African Instituted Churches 2018-06-23 Papa Francesco incontra la delegazione di African Instituted Churches  (Vatican Media)

Pāvests tiekas ar Āfrikas Baznīcu organizāciju

“Paldies par jūsu vizīti un jūsu vēlēšanos meklēt ciešākas saites ar Katolisko Baznīcu,” teica pāvests Āfrikas Baznīcu organizācijas (Organization of African Instituted Churches) delegācijai. Vatikānā organizācijas pārstāvji viesojas pirmoreiz.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Kristīgās kopienas, kas tajā ir apvienotas, ir pieredzējušas cīņu par kontinenta neatkarību un tai sekojošos pūliņus veidot taisnības un miera sabiedrību, kas spēj pasargāt daudzveidīgo Āfrikas tautu cieņu. Pāvests ar nožēlu teica, ka atbrīvošanās procesā izteiktie progresa un taisnības solījumi ne vienmēr ir tikuši izpildīti. Daudzas zemes joprojām ir tālu no miera un no ekonomiskās, sociālās un politiskās attīstības, kas varētu nodrošināt atbilstošus dzīves apstākļus un iespējas visiem pilsoņiem.

Āfrika ir daudzu izaicinājumu priekšā. Tāpat arī dažādas kristīgās kopienas, kas veic savu evaņģelizācijas, izlīgšanas un humanitārās palīdzības misiju. Tās apzinās milzīgo izaicinājumu, lai panāktu stabilitāti, izglītības attīstību un darba iespējas, kas īpaši ir nepieciešams jaunajiem cilvēkiem.

Pāvests atzīmēja, ka Āfrika šodien ir salīdzināma ar vīru, kurš iet no Jeruzalemes uz Jēriku un ceļā krīt par upuri laupītājiem, kuri to izģērbj kailu, piekauj un aizbēg, atstājot pusdzīvu (sal. Lk 10:30-37). Francisks teica, ka galvenais jautājums šodien ir par to, cik lielā mērā kristīgā vēsts nozīmē labo vēsti cilvēkiem Āfrikā. Kā atbilde nabadzīgo izmisumam, jauno cilvēku bažām un veco ļaužu sāpju un ciešanu kliedzienam, ir Jēzus Kristus Evaņģēlijs, kas dod cerības, miera, prieka, harmonijas, mīlestības un vienotības pieredzi.

Pāvests norādīja, ka kristiešiem nākas pavadīt visus centienus, lai saprātīgi tiktu izmantoti cilvēciskie, kultūras un materiālie resursi. Īpaša uzmanība jāveltī miera procesu veicināšanai dažādās konflikta vietās, kā arī konkrētu solidaritātes formu īstenošanai to labā, kam ir nepieciešama palīdzība. Baznīcu līderu pienākums ir palīdzēt apvienot katra individuālos spēkus, lai izmantotu tos kalpojot kopējam labumam, ko var sasniegt aizsargājot visu cilvēku cieņu, brīvību un tiesības.

Svētais tēvs teica, ka neraugoties uz atšķirīgu nostāju attiecībā uz teoloģiskiem un eklezioloģiskiem jautājumiem, pastāv daudz dažādu jomu, kurās vienas kristīgās ģimenes dažādās kopienas var nospraust kopīgus mērķus un sadarboties visu, jo īpaši visvājāko brāļu un māsu labā.

Francisks augstu novērtēja Āfrikas tautu dziļo reliģiozitāti, apziņu par Dieva Radītāja un garīgās pasaules eksistenci, ģimenes svarīgo lomu, mīlestību pret dzīvību, pret bērniem kā Dieva dāvanu, cieņu pret veciem ļaudīm, pienākuma izjūtu pret citiem, un tā tālāk. Vai šīs reliģiskās vērtības un šie dzīvības principi nav kopīgi mums visiem kristiešiem – jautāja pāvests. Pamatojoties uz tiem, viņš aicināja praktizēt solidaritāti attiecībās starp personām un plašākā sabiedrībā.

Īpašs kristiešu uzdevums dažādās Āfrikas sabiedrības realitātēs ir stiprināt sadzīvi starp dažādām etniskajām grupām, dažādu tradīciju, valodu un reliģiju pārstāvjiem. Tas ir uzdevums, kura izpildi bieži aizšķērso smagi savstarpēji antagonismi. Arī tāpēc Francisks iedrošināja Āfrikas kristīgās kopienas veikt ciešāku ekumenisko dialogu savā starpā un ar visām citām Baznīcām un kristīgajām kopienām. Pāvests lūdza Svētā Gara palīdzību, lai kristieši gūtu panākumus, veicinot sadarbību starp visiem – starp kristiešiem, tradicionālo reliģiju pārstāvjiem un musulmaņiem labākas Āfrikas nākotnes dēļ.

23 jūnijs 2018, 14:42