Meklēt

2018.06.30 Famiglie del Preziosissimo Sangue CPF 2018.06.30 Famiglie del Preziosissimo Sangue CPF 

Pāvests Francisks: Kristus asinis māca savu dzīvi ziedot citiem

“Dievs ir izvēlējies asiņu zīmi, jo neviena cita zīme nav tik daiļrunīga, lai aprakstītu augstāko mīlestību, kāda ir cilvēkam, kurš savu dzīvi ziedo par citiem,” ar šādiem vārdiem pāvests Francisks vērsās pie sieviešu un vīriešu reliģiskajām kongregācijām, kas vadās pēc Jēzus asiņu garīguma.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Francisks atzīmēja, ka jūlija mēnesī, kurā kristīgā dievbijība īpašā veidā ir vērsta uz Kristus asiņu adorāciju, Jēzus upuris, kas tiek atkārtots katrās Euharistijas svinībās, ir pestīšanas un misionārās iedvesmas avots:

“Kristus upura apcere mūs ved pie žēlsirdības darbu veikšanas, bez atlikuma dāvājot mūsu dzīvi Dievam un brāļiem. Par mūsu pestīšanu uz krusta izlieto Kristus asiņu noslēpuma apcere liek mums doties pie tiem, kas morāli un fiziski cieš, un kam būtu nepieciešama aprūpe, bet kuri patiesībā tiek atstāti patēriņa un vienaldzības pārņemtās sabiedrības malā.”

 Šai perspektīvā pāvests ieteica vadīties pēc dažiem aspektiem, kas var palīdzēt Kristus Visdārgo Asiņu, itāliski “Preziosissimo Sangue” reliģiskajai ģimenei viņu misijā. Pirmais aspekts ir to personu “patiesības drosme”, kurām nav bail apliecināt Evaņģēlija vērtības un patiesību par pasauli un cilvēku.

“Tas nozīmē runāt skaidri un nepagriezt seju uz otru pusi, kad saskaramies ar uzbrukumiem cilvēka dzīvībai sākot no ieņemšanas brīža līdz tās dabiskam norietam, kā arī cilvēka personas cieņai, kad saskaramies ar sociālo ļaunumu un dažādām nabadzības formām.”

Pāvests atgādināja, ka visi ir Jēzus mīlestības un labestības mantinieki, gan tuvie, gan tālie. Francisks aicināja iet pie visiem, izmantojot valodu, pateicoties kurai, visi var saprast Evaņģēlija vēsti, censties būt par tādas Baznīcas attēlu, kas iet pa ielām, starp cilvēkiem, nebaidoties no riska un daloties priekos un nogurumā ar visiem. Pēdējais Svētā tēva ierosinājums bija “fascinēt un komunicēt” sludinot, katehizējot, padziļināti iepazīstinot ar Dieva Vārdu:

“Aizvien vairāk ir jācenšas iesaistīt, lai piedāvātu un palīdzētu “izgaršot” kristīgās ticības saturu, raisot jaunu dzīvi Kristū. Evaņģēlijs un Svētais Gars palīdz rast vārdus un žestus, kas liek iedegties sirdīm un atvērties Dievam un tuvākajam.”

Pāvests sacīja, ka dzīvojam laikā, kurā ir nepieciešams virzīt uz priekšu “maiguma revolūciju”, neaizmirstot, ka “patiesais liecības spēks izriet no paša Evaņģēlija”. Šeit parādās “Kristus Asiņu centralitāte” un Viņa “mīlestības pārpilnība”, kā to ir norādījuši Baznīcas tēvi un lielie svētie mistiķi. Viņu skaitā Francisks pieminēja Kristus Visdārgo Asiņu misionāru reliģiskās saimes dibinātāju Gaspari del Bufalo. Pāvests atzīmēja, ka šis svētais visur ir pratis nest izlīgšanu un mieru, ejot pretim un atbildot uz visvājāko un sabiedrības atstumto garīgajām un materiālajām vajadzībām.

30 jūnijs 2018, 18:25