Meklēt

Pāvesta lūgšanu nodoms par sociālo tīklu izmantošanu

Pāvests Francisks lūgšanu nodomā jūnijā skar jautājumu par sociālajiem tīkliem un internetu. Viņš aicina lūgties, lai modernās saziņas līdzekļi veicina solidaritāti un savstarpējo cieņu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs video vēstījumā spāņu valodā uzsver, ka internets ir Dieva dāvana un reizē liela atbildība. Atsaucoties uz pēdējo gadu vēstījumiem Pasaules Sociālo komunikāciju dienā, viņš skaidro, ka komunikācija ar tās vietām un instrumentiem daudziem cilvēkiem ir paplašinājusi apvāršņus. Tāpēc izmantosim sociālo tīklu pavērtās iespējas, lai satiktos un veidotu solidaritātes saites – viņš aicina.

Francisks novēl, lai digitālie tīkli nekļūtu par atsvešināšanās vietu, bet, lai tie būtu konkrēta, cilvēcības piesātināta, vieta. "Visi kopā lūgsimies, lai sociālie tīkli neiznīcina personību, bet veicina solidaritāti un palīdz cienīt otru ar viņa atšķirībām", mudina pāvests.

06 jūnijs 2018, 15:13