Meklēt

2018. gada 28. jūnija kardinālu konsistorijs 2018. gada 28. jūnija kardinālu konsistorijs 

Baznīcas autoritāte pieaug līdz ar tās spēju iestāties cilvēka cieņas labā

Sv. Pētera un Pāvila svētku priekšvakarā pāvests Svētā Pētera bazilikā vadīja konsistoriju, kura laikā 14 arhibīskapi un bīskapi saņēma kardināla titulu. Francisks viņus mudināja vienmēr koncentrēt savu skatienu uz Kristu, lai galveno vietu viņu misijā ieņemtu kalpošana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kad Jēzus trešo reizi pasludina savas ciešanas, evaņģēlists nevilcinās atklāt dažus mācekļu siržu visslēptākos nodomus – dzīšanos pēc pirmajām vietām, skaudību, iekāri, intrigu vēršanu, lietu "bīdīšanu", tādu loģiku, kas ne tikai no iekšpuses iedragāja viņu pašu savstarpējās attiecības, bet, kuras rezultātā tie noslēdzās sevī un nodevās bezjēdzīgiem strīdiem.

Šajā sakarā pāvests aicināja jaunos kardinālus sargāties no pasaulīguma un noslēgšanās sevī riska. Kāda gan ir jēga iegūt visu pasauli, ja mēs esam iekšēji samaitāti? – viņš jautāja. Kāda jēga iegūt visu pasauli, ja mēs dzīvojam intrigās, kas padara sterilu mūsu sirdi un misiju? Kristus saviem mācekļiem piekodināja: "Jūsu vidū tā nedrīkst būt!" Francisks paskaidroja, ka tas ir aicinājums pielikt pūles, lai atgūtu visu to labāko, kas ir mācekļos. Māceklis nedrīkst saindēties ar pasaulīgās domāšanas indi, kas novērš viņa skatienu no būtiskā.

Homīlijā Svētais tēvs aicināja kardinālus nekad nepazaudēt no sava redzes loka misionāro dimensiju, uzsverot, ka jau minētā "visbūtiskākā" lieta ir misija. Viņu misija ir kalpošana Kristum, kas izpaužas izsalkušo pabarošanā, atstumto, pamesto, cietumnieku, slimo, alkohola vai narkotiku atkarībās nonākušo cilvēku un visādi citādi ievainoto apmeklēšanā un atbalstīšanā. Baznīca vairo savu autoritāti, pateicoties savai spējai veicināt cilvēka cieņu – uzsvēra pāvests.

Jaunie kardināli ir no 11 valstīm – Irākas, Spānijas, Itālijas, Polijas, Pakistānas, Portugāles, Peru, Madagaskaras, Japānas, Meksikas un Bolīvijas. Viņu vidū ir Babilonijas kaldiešu rita katoļu patriarhs Luiss Rafaels I Sako, poļu tautības arhibīskaps Konrāds Krajevskis un Romas diecēzes ģenerālvikārs Andželo De Donatis. Vienpadsmit no četrpadsmit kardināliem ir balsstiesīgi.

29 jūnijs 2018, 13:26