Meklēt

Svētā Komūnija Svētā Komūnija 

Komūnija jauktajās laulībās dzīvojošajiem: Vatikāns prasa ievērot piesardzību

Ticības Mācības kongregācijas prefekts, arhibīskaps Luiss Fransisko Ladaria Ferrers, pāvesta vārdā nosūtīja vēstuli Vācijas Bīskapu konferences prezidentam par jauktajās laulībās dzīvojošo laulāto pielaišanu pie Svētās Komūnijas.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Ja viens no laulātajiem ir katolis, bet otrs, piemēram, protestants, vai šis otrais drīkst katoļu Mises laikā iet pie Svētās Komūnijas? Šo delikāto jautājumu izvirza Vācijas bīskapi, kuri februārī izdeva dokumentu ar nosaukumu "Iet kopā ar Kristu pa vienotības takām. Jauktās laulības un kopīga piedalīšanās Euharistijā". Dokuments, par kuru nobalsoja divas trešdaļas Vācijas Bīskapu konferences plenārsēdes locekļu, pieļauj iespēju, ka laulātais draugs - protestants varētu saņemt Svēto Komūniju ar prāvesta iepriekš dotu atļauju.

Iepriekš minētajā vēstulē pāvests aicina bīskapus gaidīt speciālu normu iznākšanu, kuras attiektos uz visu universālo Baznīcu. Tajā norādīts, ka ir vajadzīga padziļināta ekumeniskā jautājuma izpēte.

Septiņus plenārsēdes bīskapus, kuri nostājās pret to, ka citai konfesijai piederīgais laulātais varētu pieņemt Svēto Komūniju, un kuri šai sakarā nosūtīja vēstuli pāvestam, Svētais tēvs aicināja griezties Ticības Mācības kongregācijā, Pontifikālajā Kristiešu vienotības veicināšanas padomē un Tiesību aktu interpretēšanas dikastērijā. Līdz ar to, pēc jau minētās Ticības Mācības kongregācijas uzrakstītās vēstules, diecēzes bīskapam pienāksies pašam izvērtēt katru atsevišķo gadījumu un pieņemt attiecīgu lēmumu.

05 jūnijs 2018, 14:06