Meklēt

Pāvests skaita lūgšanu "Kunga eņģelis" 24.06.2018. Pāvests skaita lūgšanu "Kunga eņģelis" 24.06.2018. 

Ģimene – dzīvības sanktuārijs

Svētā Jāņa Kristītāja svētkos pāvests pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pievērsās dzīvības jautājumam un norādīja uz dažām neatņemamām ticības iezīmēm.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Katrā cilvēkā ir Dieva attēla nospiedums, un Dievs ir dzīvības avots – sacīja Francisks, uzrunājot 24. jūnijā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Vecāki, nododot tālāk jaunu dzīvību, darbojas kā Dieva līdzstrādnieki.

“Tā ir patiesi cēla misija, pateicoties kurai, ģimene kļūst par dzīvības sanktuāriju, un līdz ar katra bērna piedzimšanu, vecākos pamostas prieks, izbrīns un pateicība.”

Dzimšana – notikums, kas izgaismo vecāku dzīvi

Pāvests atgādināja, ka Jāņa Kristītāja piedzimšana bija notikums, kas izgaismoja gados jau veco vecāku – Elizabetes un Zaharija dzīvi. Viņi gandrīz vairs negaidīja neko tādu, jo zināja, ka saskaņā ar dabas likumiem, tas nav iespējams. Zaharijs neticēja, kā rezultātā viņš kļuva un bija mēms visu bērna gaidīšanas laiku. Šajā sakarā Svētais tēvs atgādināja, ka Dievs nav atkarīgs no tā, kā mēs domājam, un no mūsu ierobežotajām cilvēciskajām spējām. Mums ir jāiemācās uzticēties Viņam un apklust Viņa noslēpuma priekšā. Mums ir jāiemācās klusi un pazemīgi uzlūkot Viņa roku darbus, kas ir redzami šajā pasaulē un bieži vien pārsniedz mūsu saprašanu.

Dievs parādīja žēlastību

Evaņģēlists Lūkass atgādina, ka Elizabete izvēlas vārdu Jānis, kas nozīmē "Dievs parādīja žēlastību". Jānis kā Dieva nesavtīgā un negaidītā dāvana ir, patiešām, liecinieks tai žēlastībai, kādu Dievs parāda nabagiem, kuri pazemīgā ticībā gaida Viņa pestīšanu. Zaharijs negaidīti apstiprina Elizabetes izvēli, norādot, ka bērnu sauks vārdā Jānis, un tūlīt atgūst spēju runāt. Pāvests norādīja arī to, ka visu ar Jāņa Kristītāja piedzimšanu saistīto notikumu apvij prieka pilna izbrīna, pārsteiguma un pateicības gaisma.

Nekad nepārstāt brīnīties

Ticīgā tauta nojauš, ka ir noticis kaut kas liels, un izdzīvo savu ticību ar prieku, izbrīnu, pārsteigumu un pateicību – norādīja Francisks. Šajā kontekstā viņš kārtējo reizi aicināja visus ticīgos ielūkoties savā sirdsapziņā un uzdot sev dažus jautājumus.

“Kāda ir mana ticība? Vai es to izdzīvoju ar prieku? Dievs ir pārsteigumu Dievs. Vai es esmu atvērts Dieva pārsteigumiem? Vai es esmu sevī piedzīvojis to lielisko apbrīnas sajūtu, ko sniedz Dieva klātbūtne? Vai manī ir pateicības sajūta?”

Pāvests atzina, ka minētās četras lietas ir ticības "garastāvoklis". Vai mani pārņem izbrīns, redzot Kunga darbus un dzirdam runājam par evaņģelizāciju vai klausoties kāda svētā dzīves aprakstu? Vai protu priecāties, redzot sev visapkārt tik daudz labu cilvēku? Vārdu sakot, Francisks mūs mudina izvērtēt, vai jūtam sevī darbojamies Dieva žēlastību, vai arī mūsu sirdī viss ir apstājies?

Būt priecīgiem un nesavtīgiem

Svētdien uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā bija ieradušies 20 tk. svētceļnieku. Uzrunā pāvests darīja zināmu, ka sestdien Asunsjonā, Paragvajā, par svētīgu tika pasludināta māsa Kikitunga, kura dzīvoja 20. gs. pirmajā pusē un nomira 34 gadu vecumā. Viņa nesavtīgi kalpoja vecajiem ļaudīm, slimajiem un ieslodzītajiem. Francisks vēlēja, lai, sekojot jaunās svētīgās piemēram, visi jaunieši dzīvotu nesavtīgi, būtu maigi, mīloši un priecīgi.

25 jūnijs 2018, 11:23