Meklēt

Vatican News
Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis"  (AFP or licensors)

Vienmēr paļausimies uz Dievu un darīsim labu!

Pat ja liekas, ka zūd cerība, saglabāsim paļāvību uz Dievu un plaši atvērsim savu sirdi Viņa plāniem – ar šādu aicinājumu pie visiem ticīgajiem vērsās pāvests Francisks pirms mariāniskās lūgšanas "Kunga eņģelis", komentējot Parastā liturģiskā laika 11. svētdienai veltīto Evaņģēlija fragmentu par Debesu valstību (sal. Mk 4, 26-34).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un visus, kuri viņa uzrunai sekoja līdzi televīzijā, internetā vai pa radio, Romas bīskaps aicināja izmantot katru lielāku vai mazāku izdevību, lai darītu labu. Viņš uzsvēra, ka Dievs vienmēr mūs glābj, atgādināja, ka Kungs nereti mums sagādā pārsteigumus, un aicināja ticīgos būt uzticīgiem Baznīcas misijai.

Dievs vienmēr mūs glābj

Evaņģēlijā lasām, ka Dieva valstība ir kā sēkla, kas pati aug, vai kā mazais sinepju graudiņš, kas, izaudzis, kļūst par lielāko no visiem augiem. Francisks pasniedza minēto fragmentu kā cerības un paļāvības vēsti. Viņš skaidroja, ka Dieva valstība, pateicoties Jēzus sprediķošanai un darbībai, ir pasludināta, "ielaužas" pasaulē un plešas plašumā saskaņā ar cilvēciski neizskaidrojamiem kritērijiem, jo tā ir nevis cilvēka roku darbs, bet Dieva varenības un labestības izpausme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka brīžus, kad daudz kas liekas esam pretrunā ar Debesu Tēva plānu, mums ir jāizdzīvo kā pārbaudījumu, cerības un gaidīšanas nomodā gadalaikus. Dieva plānā ietilpst taisnība, brālība un miers.

“Patiesi, kā agrāk tā arī šodien Dieva valstība attīstās pasaulē noslēpumainā un pārsteidzošā veidā, tādējādi atklājoties mazās sēklas apslēptajam spēkam un uzvaras pilnajai vitalitātei. Brienot cauri personīgo un sabiedrisko atgadījumu nezālēm, kad šķiet, ka būs pagalam cerība, mums aizvien jāpaļaujas uz Dieva it kā nemanāmo, bet ļoti efektīvo rīcību. Tāpēc tumsas un grūtību brīžos mums nav jāļaujas sakāvei, bet jāpaliek noenkurotiem uzticīgā Dieva klātbūtnē. Paturiet to prātā – Dievs vienmēr glābj. Viņš ir Glābējs.”

Dieva ir pārsteigumu Dievs

Skaidrojot salīdzinājumu starp Dieva valstību un sinepju graudu, Svētais tēvs norādīja uz neparedzamu un pārsteidzošu augšanu. Viņš uzsvēra, ka mums ir jāmācās to pieņemt un saprast.

“Mums nav viegli ieiet šajā Dieva neparedzamības loģikā un pieņemt to savā dzīvē. Taču šodien Kungs mūs mudina skatīties ar ticību, kas pārsniedz mūsu plānus, aprēķinus un prognozes. Dievs vienmēr ir pārsteigumu Dievs. Kungs mūs vienmēr pārsteidz. Tas ir aicinājums aizvien vairāk atvērties Dieva plāniem gan savā personīgajā, gan sabiedrības dzīvē.”

Baznīcas misijas autentiskuma pamatā nav panākumi

Uzrunā pāvests aicināja nepalaist garām dažādas labā izdevības, ko Kungs mums dāvā, un ļaut, lai Viņš mūs iesaista savā mīlestības, atvērtības un žēlsirdības pret citiem dinamikā. Līdz ar to, pieskaroties Baznīcas misijas identitātes jautājumam, Francisks uzsvēra, ka šīs misijas autentiskuma pamatā ir nevis panākumi un prieks par sasniegtajiem rezultātiem, bet tas, ka mēs drosmīgi, paļāvīgi un pazemīgi ejam uz priekšu, atdodot visu Dieva rokās. Mēs esam aicināti iet uz priekšu, Svētā Gara spēkā liecinot par Jēzu. Mums ir jāapzinās, ka esam mazi un vāji instrumenti, kuri, atrodoties Dieva rokās, ar Viņa žēlastības palīdzību var paveikt lielas lietas un pielikt savu artavu Dieva valstības izplatīšanā, kas ir "taisnība, miers un prieks Svētajā Garā" (Rom 14, 17).

18 jūnijs 2018, 12:16