Meklēt

Sv. Pētera un Pāvila svētku ziedu paklāji Sv. Pētera un Pāvila svētku ziedu paklāji 

Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva Dēls

Apustuļi Pēteris un Pāvils ir Baznīcas kolonnas un Romas pilsētas aizbildņi. Viņu svētkos, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, Francisks pievērsās pirmā pāvesta (Pētera) lomai kristīgās identitātes veidošanā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Savā īsajā uzrunā Romas bīskaps aplūkoja Mateja evaņģēlija fragmentu (sal. 16, 13-19), kurā aprakstīts, kā Pēteris apliecina, ka Kristus ir Dieva Dēls. Jēzus uzdod mācekļiem jautājumus par savu identitāti: "Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? Par ko jūs mani uzskatāt?" Šai epizodei ir būtiska nozīme mūsu ticības dzīvē – norādīja pāvests. Viņš paskaidroja, ka viena lieta ir sekot sabiedrībā izplatītajam viedoklim, bet pavisam cita – pašiem satikt Kungu un atvērt savu sirdi Viņa noslēpumam. Otrajā gadījumā mēs atklājam patiesību. Protams, arī sabiedriskajā viedoklī atrodam patiesu atbildi, bet tā ir tikai daļēja atbilde. Savukārt Pēteris un kopā ar viņu visa Baznīca vakar un šodien mums atklāj patiesību: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!"

Gadsimtu gaitā pasaule ir dažādi definējusi, kas ir Jēzus. Viņš ir saukts par lielo pravieti, dzīves skolotāju un pat revolucionāru vai sapņotāju. Starp dažādām hipotēzēm īpaši izceļas Pētera apliecinājums: Jēzus ir Dieva Dēls. Pēteris to apliecina ar lielu pazemību un dziļu ticību.

“Šī ir novitāte, ko žēlastība iededz tā sirdī, kurš atveras Jēzus noslēpumam. Tā nav matemātiskā drošība. Tā ir kaut kas spēcīgāks, dziļāks. Tā ir pārliecība, ko sniedz satikšanās ar Dzīvības avotu, ar pašu Dzīvību, kas kļuva miesa, ko mēs ieraudzījām un kurai varam pieskarties.”

Francisks norādīja, ka arī Jēzus atbilde ir ļoti izgaismojoša atbilde. Viņš saka: "Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu Baznīcu. Un elles spēki to neuzvarēs". Svētais tēvs paskaidroja, ka šī ir pirmā reize, kad Jēzus lieto vārdu "Baznīca". Viņš to dara, apliecinot tai visu savu mīlestību. Šīs Jaunās derības kopienas pamats ir nevis vairs pēctecība un likums, bet ticība uz Jēzu Kristu.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests sveica jaunos kardinālus, pēdējā gada laikā nominētos arhibīskapus-metropolītus un visus svētceļniekus. Romas bīskaps pieminēja Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju. "Šī klātbūtne ir vienotības un brālības ceļa zīme, ar ko, paldies Dievam, ir raksturīgas mūsu Baznīcas", teica Francisks. Pāvests pateicās arī visiem floristiem, māksliniekiem un brīvprātīgajiem, kuri šai svētku dienai pa Končiliacione ielu un Pija XII laukumā izveidoja skaistos ziedu paklājus.

29 jūnijs 2018, 15:48