Meklēt

2018. gada 27. maija pāvesta vadītā "Kunga eņģelis" lūgšana 2018. gada 27. maija pāvesta vadītā "Kunga eņģelis" lūgšana 

Trīsvienīgais Dievs ir Mīlestības Dievs

Svētdien, 27. maijā, kad Baznīca svin Vissvētās Trīsvienības svētkus, pāvests, uzrunājot Svētā Pētera laukumā uz lūgšanu “Kunga eņģelis” sapulcējušos ticīgos, aicināja viņus kontemplēt Dieva noslēpumu. Dievs nemitējas mūs radīt, atpestīt un svētdarīt – viņš sacīja.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uz tikšanos ar Francisku Vatikānā ieradās aptuveni 25 tk. dažādu zemju svētceļnieku. Šai dienai veltītie Svēto Rakstu lasījumi mums palīdz saprast ne tik daudz to, ka Dievs ir, bet gan drīzāk to, ka Viņš ir ar mums un mūs mīl. Dievs soļo mums līdzās, Viņš par mums interesējās un rūpējas – atgādināja Francisks. “Kungs ir gan augšā, debesīs, gan arī lejā, virs zemes”, lasām Atkārtotā Likuma grāmatā. Tāpēc mēs ticam nevis kādai tālai un vienaldzīgai būtnei, bet – Mīlestībai, kas radīja Visumu, radīja tautas, kļuva Miesa, mūsu dēļ nomira un augšāmcēlās.

Svētais Pāvils atgādina, ka Dievs vēlas, lai mēs Viņu sauktu par Tēvu un pat par “Tēti”. Dievs grib, lai mēs kā bērni pilnībā Viņam uzticētos un visu sevi ieliktu Viņa – dzīvības devēja rokās. Pateicoties Svētā Gara darbībai mūsos, Jēzus nav nekāds pagātnes tēls, bet mēs varam sajust Viņa tuvumu un piedzīvot prieku par to, ka esam Dieva mīļotie bērni. Tieši pateicoties Viņa klātbūtnei un Viņa Gara spēkam, mēs varam mierīgi īstenot misiju, ko Viņš mums ir uzticējis, proti, visiem sludināt Evaņģēliju un būt tā liecinieki.

Vissvētās Trīsvienības svētkos mēs kontemplējam Dieva noslēpumu – turpināja pāvests. Dievs nepārstāj mūs radīt, atpestīt un svētdarīt. 

“Katra radība, kas Viņu pieņem, atstaro Viņa skaistumu, labestību un patiesību.”

Šis mīlestības Dievs izvēlējās iet kopīgu ceļu ar cilvēci un veidot tautu, lai tā kļūtu par svētību visām tautām un visiem cilvēkiem. Šai sakarā Francisks uzsvēra, ka kristietis nav izolēta persona. Viņš pieder tautai. Mēs nevaram būt kristieši, ja nav šīs piederības un komūnijas. Mēs esam viena tauta – Dieva tauta. Pēc uzrunas Svētais tēvs caur Dievmātes aizbildniecību lūdzās, lai visi ticīgie būtu Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara mīlestības liecinieki.

27 maijs 2018, 15:20