Meklēt

Vatican News
Pentecoste, Spirito Santo Pentecoste, Spirito Santo 

Svētais Gars dāvā spēku kļūt par "zemes sāli un pasaules gaismu"

Svētais Gars dāvā mums spēku iet uz priekšu, vispārējās audiences dalībniekiem teica pāvests. Turpinot katehēzi par sakramentiem, kas ievada kristīgajā dzīvē, Francisks skaidroja Iestiprināšanas sakramenta nozīmi. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 15 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pēc Vasarsvētkiem mēs esam aicināti pārdomāt par liecību, kādu Svētais Gars modina katra nokristītā cilvēka sirdī, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, teica pāvests. Jēzus saviem apustuļiem uzticēja cēlu misiju būt «par zemes sāli un pasaules gaismu». Francisks uzsvēra, ka tikai Svētais Gars var padarīt mūs par sāli, kas piešķir garšu un pasargā no bojāšanās, par gaismu, kas atmirdz pasaulē.

Svētais Gars ir dāvana, ko saņemam Iestiprināšanas sakramentā. Šī sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību, citējot Katoliskās Baznīcas katehismu, teica Svētais tēvs.

Bez Svētā Gara žēlastības mēs neko nevaram izdarīt, skaidroja pāvests. Augšāmcelšanās dienas vakarā Jēzus dvesa uz saviem mācekļiem, sakot: «Saņemiet Svēto Garu!» (Jn 20,22). Jēzus Kristus «elpa» piepildīja Baznīcas plaušas, un mācekļu mutes atvērās, lai sludinātu Dieva darbus, teica pāvests.

Vasarsvētkos, kurus svinējām pirms dažām dienām, mēs saņēmām misionāro pamudinājumu veltīt savu dzīvi sevis un citu cilvēku svētdarīšanai, skaidroja Francisks. Bīskaps, uzliekot rokas uz iestiprināmā galvas, izrunā sekojošus vārdus: «Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi». Dievs dāvā mums Svēto Garu. Tā ir liela dāvana. Katrā no mums mājo Svētais Gars. Viņš mājo mūsu sirdī, mūsu dvēselē. Svētais Gars mūs vada un palīdz kļūt par zemes sāli un pasaules gaismu.

Ja Kristības sakramentā Svētais Gars bija tas, kas mūs iegremdēja Jēzū Kristū, tad Iestiprināšanas sakramentā tas ir Kristus, kas dāvā mums savu Garu, darot pilnīgāku mūsu saikni ar Baznīcu un piešķirot mums īpašu spēku aizstāvēt ticību ar vārdiem un darbiem. Kā varam redzēt, ka esam saņēmuši Svētā Gara dāvanu? – jautāja pāvests. Ja pildīsim Dieva gribu, ja dzīvosim kā gaismas bērni, ja centīsimies kļūt līdzīgi Kristum, ja piedalīsimies Viņa misijā, noslēdzot katehēzes par Iestiprināšanas sakramentu pirmo daļu, sacīja Svētais tēvs.

23 maijs 2018, 13:11