Meklēt

Vatican News

Pirmais misiju darbs ir lūgšana

Pāvests Francisks video vēstījumā uzrunāja Pontifikālo Misiju darbu apvienības vadītājus, kuri ieradās Romā, lai šajās dienās piedalītos gadskārtējā sanāksmē. Tā ir pirms 200 gadiem Svētā Krēsla nodibinātā institūcija, kuras mērķis ir atbalstīt Baznīcas misiju darbu visā pasaulē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"Mums ir jālūdzas par misionāriem un misionāriem ir jālūdzas par Evaņģēlija sludināšanas darbu", saka Svētais tēvs. Video vēstījumā viņš atgādina to, cik svarīgs ir šīs institūcijas darbs, bet tas ir maz pazīstams. Francisks uzsver, ka pats pirmais misiju darbs pastāv lūgšanā. Pat ja to ir grūti izmērīt, tomēr tas ir visefektīvākais darbs. Evaņģelizācijas darba galvenais varonis ir Svētais Gars. Mēs esam aicināti sadarboties ar Viņu.

Pāvests atgādināja, ka Pontifikālo Misiju darbu apvienība arī materiāli atbalsta dažādas trūcīgo zemju tautas. Šeit, kā piemēru, var minēt draudzes nama finansēšanu Hue diecēzē, Vjetnamā, finansiālā atbalsta sniegšanu 170 bērniem ar īpašām vajadzībām Bolīvijā vai Garīgā semināra, kurā mācās filozofijas kursa audzēkņi, telpu palielināšanu Beninā. Tāpēc Svētais tēvs iedrošina visus sadarboties ar šo institūciju, lai tādējādi Baznīca varētu visiem sludināt Labo Vēsti par Jēzu Kristu, pasaules Pestītāju.

28 maijs 2018, 15:22