Meklēt

Pāvests tiekas ar sabiedriskās drošības departamenta darbiniekiem Pāvests tiekas ar sabiedriskās drošības departamenta darbiniekiem 

Ģimene - pirmā pilsonisko vērtību skola

Ģimene ir garīgā līdzsvara, spēka un mierinājuma avots - norādīja Francisks, 25. maijā tiekoties ar Itālijas Valsts drošības departamenta darbiniekiem.

Silvija Krivteža – Vatikāns

"Ģimene ir pirmā kopiena, kur mācāmies cienīt un mīlēt citus. Tā ir priviliģēta vieta, kur atklājam ticības skaistumu un mācāmies darīt žēlsirdības darbus. No ģimenes veselības ir atkarīga Baznīcas un pasaules nākotne", uzrunājot Itālijas Valsts drošības departamenta pārstāvjus, teica pāvests. Baznīca, kā gādīga māte, mūs aicina stiprināt savu saikni ar Dievu, kas mūs mīl un atbalsta. Ģimene ir vieta, kur bērni mācās būt par labiem sabiedrības locekļiem.

Laikmetā, kurā mēs dzīvojam, notiek straujas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas jūs izjūtat arī savā darbā, gan veicot aptaujas, gan rūpējoties par kārtību ielās, īpaši tādā pilsētā kā Roma - atzina Svētais tēvs.

“Jums palīdz ģimenes pieredze, jo tā stiprina garīgo līdzsvaru, dāvā gudrību un mierinājumu.”

Francisks atgādināja, ka laba ģimene spēj nodot tālāk civilās vērtības, palīdz bērniem apzināties piederību sabiedrībai un izturēties kā lojāliem un godīgiem savas valsts pilsoņiem. Ja ģimenes nepilda šo uzdevumu, vāja kļūst visa sabiedrība. Pirmā pilsoniskā izglītība tiek saņemta tieši ģimenē.

25 maijs 2018, 12:04