Meklēt

Pāvests pieņem audiencē apvienības "Loža" pārstāvjus Pāvests pieņem audiencē apvienības "Loža" pārstāvjus 

Pāvests tiekas ar katoļu apvienību no Beļģijas

“Sekularizētas sabiedrības vidē, kur reliģiju daži vēlētos nobīdīt dziļā cilvēku intimitātē, jūsu apvienības mērķis ir pasvītrot, ka “autentiska ticība vienmēr nozīmē vēlēšanos mainīt pasauli, nodot tālāk vērtības, atstāt kaut ko labāku pēc tam, kad būsim no šīszemes aizgājuši,” tā, citējot savu apustulisko pamudinājumu “Evaņģēlija līksme (183)”, teica pāvests Francisks, sestdien, 12. maijā tiekoties ar apvienības “Loža” pārstāvjiem no Beļģijas.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Flandrijā dibinātā katoļu apvienība ir apņēmusies veicināt kristīgās vērtības ar mediju starpniecību dažādās sabiedrības jomās – ekonomikā, politikā, reliģijā, mākslā, zinātnē, kultūrā, sportā, izglītības darbā, juridiskajā sistēmā. Iniciatīvai ir pievienojušies 150 minēto jomu pārstāvji.

Uzrunājot apvienībai “Loža” piederīgos, pāvests atzīmēja, ka viņi savā darbībā ir izvēlējušies apliecināt, ka sekot Kristum un praksē īstenot Viņa vārdus, nekad nenozīmē cilvēcības zaudējumu, bet tieši pretēji, veicina cilvēka talantu un kompetenču attīstību, ievērojot visas sabiedrības labumu. Tas kalpo taisnīgākas, brālīgākas, cilvēcīgākas pasaules celtniecībā – tādas pasaules, kura ir saskaņā ar Dieva sirdi. Francisks iedrošināja savus šīsdienas viesus ar publisko debašu starpniecību apliecināt, ka Evaņģēlijs ir cilvēcības ceļš, kas tiek iets mācoties no Jēzus, mūsu Kunga un Sklolotāja.

Ar daudzveidīgu iniciatīvu starpniecību pāvests aicināja liecināt par Baznīcas centieniem pavadīt ikvienu darbu, kas ir vērsts uz cilvēka cieņas un kopējā labuma vairošanu. Par pamatu tam kalpo lielā bagātība, kas ir ietverta Baznīcas sociālajā mācībā. Francisks vēlēja, lai apvienības locekļi ar vārdiem un rīcību rāda, ka ticība Jēzum Kristum nekad nav sinonīms aizvērtībai. Ticība ir Dieva dāvana, kas tiek piedāvāta visiem cilvēkiem kā ceļš, kas atbrīvo no grēka, skumjām, iekšējā tukšuma, izolācijas un ir prieka avots, ko neviens nespēj atņemt.

12 maijs 2018, 18:03