Meklēt

Vatican News
2018-04-29 Regina Coeli 2018-04-29 Regina Coeli  (Vatican Media)

Kristīgā dzīve balstās nevis uz vārdiem, bet darbiem

Lieldienu laika sestās svētdienas pusdienlaikā apcerē pirms lūgšanas “Regina Coeli” pāvests atgādināja, ka esam aicināti dalīties ar citiem mīlestībā, kuru mums dāvā augšāmcēlušais Kristus. Francisks norādīja, ka kristīgās dzīves stils balstās nevis uz vārdiem, bet darbiem, un, ka tuvākmīlestībai ir jābūt par pastāvīgu mūsu dzīves elementu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Skaidrojot Jēzus vārdus: “Palieciet manā mīlestībā”, kas ietverti svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā, Svētais tēvs runāja par to, kas ir jādara, lai mūsu dzīves ceļā neapdzistu mīlestība. Viņš norādīja, ka ir nepieciešams palikt Dieva mīlestībā, izvēloties to par savu mājokli. Pāvests atgādināja, ka Kristus mīlestība nav pārejošas jūtas. Tā ir sirds attieksme. “Mīlestība mūsu dzīvē īstenojas caur darbiem. Pretējā gadījumā tā būtu malduguns”, sacīja Svētais tēvs.

“Jēzus vairākkārt skaidroja, kas ir mūsu tuvākais, kuru vajag mīlēt nevis ar vārdiem, bet darbiem. Tas ir tas cilvēks, kuru es satieku savā ceļā un kurš ar savu seju un savu vēsturi man ir izaicinājums. Tas ir tas cilvēks, kurš ar savu klatbūtni mudina mani iziet no manu interešu un drošības zonas. Tas ir tas cilvēks, kurš gaida no manis gatavību uzklausīt un veikt kopā kādu ceļa posmu. Mēs esam aicināti būt atvērtiem pret katru savu brāli un māsu, vienalga kas viņš būtu, un neatkarīgi no situācijas, kādā tas atrodas. Sāksim ar tiem, kuri mums ir vistuvāk ģimenē, kopienā, draudzē, darba vietā, skolā. Ja mēs būsim vienoti ar Jēzu, tad Viņa mīlestība spēs sasniegt otru cilvēku un to pievilkt pie sevis, atvērt sirdi draudzībai ar Viņu”.

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka mīlestību pret tuvāko nevaram apliecināt tikai svarīgos un nozīmīgos brīžos. Tai ir jākļūst par mūsu dzīves pastāvīgu elementu.

“Mēs esam aicināti sargāt vecos cilvēkus kā vērtīgu dārgumu un rūpēties par viņiem ar mīlestību arī tad, kad tie rada dažāda veida problēmas un ekonomiskas grūtības. Esam aicināti palīdzēt visiem slimniekiem, īpaši tiem, kuri izdzīvo savas dzīves pēdējo posmu. Esam aicināti neliegt bērniem nākt pasaulē. Dzīvību ir jāpieņem un jāmīl no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Lūk, tāda ir mīlestība”.

Pāvests atgādināja, ka patiesi mīlēt varam vienīgi tad, kad mūsos pukst Dieva sirds. Euharistijas, kurā esam aicināti piedalīties katru svētdienu, mērķis ir veidot mūsos Kristus sirdi, lai visa mūsu dzīve kļūtu par ceļu pie Viņa, sacīja Francisks.

06 maijs 2018, 11:34