Meklēt

 Vaticano -12- Guardia Svizzera Vaticano -12- Guardia Svizzera 

Pāvests par Šveices gvardu raksturīgajām īpašībām

4. maija priekšpusdienā Vatikāna pils Klemensa zālē pāvests tikās ar Šveices gvardes locekļiem, viņu ģimenēm un draugiem. Francisks sirsnīgi apsveica jaunos gvardus, Šveices valdības un vēstniecības pārstāvjus.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Vienas no pasaulē mazākās valsts armijā tiek rekrutēti Šveices pilsoņi vecumā no 19 līdz 30 gadiem, katoļi, kas bijuši dienestā bruņotajos spēkos un kuriem ir nevainojamas Baznīcas un laicīgās varas iestāžu rekomendācijas. Svētdienas, 6. maija, pēcpusdienā jaunie gvardi nodos zvērestu. Tie ir Šveices gvardes svētki, pieminot 1527. gada 6. maiju, kad 147 gvardi krita cīņā, aizstāvot pāvestu. Ceremonija notiks Apustuliskās pils pagalmā.

“Jums, dārgie gvardi, ir dota iespēja uz noteiktu laiku dienēt Romā, kas ļauj iegūt vispārējās Baznīcas pieredzi,” teica pāvests. “Lai šis laiks palīdz jums stiprināt ticību un dziļāk apzināties savu piederību ekleziālajai kopienai. Šveices gvarde uzticīgi  kalpo apustuļa Pētera pēctecim, Romas kūrijai un Vatikānam”.

Godinot 1527. gada 6. maijā kritušo Šveices gvardu piemiņu, Francisks teica: “Viņu varoņdarbs nemitīgi aicina apzināties un īstenot šai armijas vienībai raksturīgās īpašības: dzīvot saskaņā ar katoļu ticību, stiprināt saikni ar Jēzu, vairot mīlestību uz Baznīcu, būt priecīgiem un dedzīgiem ne tikai lielo un svarīgo, bet arī mazo un pazemīgo uzdevumu veikšanā, kā arī būt drosmīgiem un pacietīgiem, dāsniem un izpalīdzīgiem”. 

Pāvests atzina, ka tas nav viegli, bet ar Dieva palīdzību viss ir iespējams. Viņš aicināja gvardus stiprināt attiecības ar Jēzu caur personīgu un kopīgu lūgšanu, Dieva Vārda lasīšanu un aktīvu piedalīšanos Euharistijas sakramentā. Francisks pauda pateicību par Šveices gvardes pašaizliedzīgo kalpojumu, disciplīnu, taktisko un profesionālo attieksmi. Tikšanās noslēgumā pāvests deva savu apustulisko svētību un, kā ierasti, aicināja visus lūgties par viņu.

04 maijs 2018, 13:43