Meklēt

Vatican News
Pope Francis in Loppiano Pope Francis in Loppiano  (ANSA)

Francisks Lopjano: tas, kuram ir humora izjūta, atrodas tuvu Dievam

Ceturtdienas, 10. maija, priekšpusdienā Francisks ieradās Fokolare kustības starptautiskajā Lopjano pilsētiņā, kas atrodas netālu no Florences. Vizītes galvenie notikumi bija lūgšana Marijai – Dieva Mātei veltītajā sanktuārijā un tikšanās ar minētās kustības vairāk nekā 7000 locekļiem no visas Itālijas. Svētais tēvs aicināja klātesošos pastāvēt mīlestībā, būt drosmīgiem lūgšanā un nebaidīties "cīnīties" ar Dievu, kā arī nekad nezaudēt humora izjūtu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lopjano ir vieta, kur 1964. gadā tika izveidots pirmais starptautiskais Fokolare kustības centrs. Taču kustības aizsākumi meklējami 1944. gadā, kad jauna meitene Kjāra Ļubika kopā ar citām skolasbiedrenēm bumbu patversmē lasīja Evaņģēliju un līdz pašiem sirds dziļumiem saprata vienkāršo patiesību, ka kristiešu galvenais uzdevums ir veidot mīlestības pilnas attiecības ar līdzcilvēkiem caur Kristus doto vārdu: "Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī ". Šodien Fokolare darbojas 194 pasaules valstīs. Tās locekļi īsteno Dieva uzdevumu mīlēt savu tuvāko visvienkāršākajos ikdienas dzīves apstākļos – tur, kur viņi dzīvo un strādā. Viņi veicina vienotību un brālību starp tautām. 1964. gadā kustību apstiprināja pāvests Pāvils VI.

Tiekoties ar Fokolare kopienu, Francisks atbildēja uz trīs jautājumiem. Pirmais jautājums bija par to, kā kopienai dzīvot šodien, kad kopš tās dibināšanas jau ir pagājuši vairāki gadu desmiti, un kā aizvien izdzīvot jauno mīlestības bausli.

Būt drosmīgiem, dzīvot ar humora izjūtu un nezaudēt savas saknes

Svētais tēvs norādīja uz divām fundamentālām katra kristieša īpašībām, ko apzīmē ar grieķu vārdiem: "parrhesia" un "hypomoné". Pirmo varētu tulkot kā atklātību vai vaļsirdību, bet otro – kā neatlaidību. Viņš aicināja nekad nezaudēt šo vaļsirdību un būt neatlaidīgiem, lai, izpildījuši Dieva gribu, saņemtu to, kas bija apsolīts. Neatlaidība rada cerību – kā to māca sv. Pāvils. Taču cerība nekad nepieviļ. Neatlaidības pamatā ir mīlestība, ko Dievs izlējis mūsu sirdīs caur Svēto Garu. Ja mēs mīlam, mēs varam dzīvot ar mierīgu sirdi, būt pozitīvi noskaņoti un radoši, kā arī saglabāt labu humora izjūtu pat tad, kad klājas grūti. "Lūdziet humora izjūtas žēlastību", mudināja Francisks. Tas, kuram ir humora izjūta, atrodas tuvāk Dievam.

Iepriekš minētos divus atslēgas vārdus jāievieto "piemiņas" rāmjos. Ja cilvēks zaudē piemiņu, viņš mirst. Koka augļus varam ievākt tikai tad, ja kokam ir saknes. Tāpat ir ar mums. Ja mēs pazaudējam savas saknes, kļūstam neauglīgi.

Otrais jautājums attiecās uz skolām, formāciju un akadēmisko dzīvi. Kādu radošo ieguldījumu var dot vadītāju formācija, kuri spētu parādīt jaunus ceļus?

Darboties kopības garā un būt citiem līdzās

Šeit pāvests norādīja uz diviem svarīgiem elementiem – kopīgas dzīves pieredzi jeb sinodālo stilu un tuvību. Minētais stils Lopjano ir labi redzams. Tur ir dzīva vienotības harizma, pateicoties kurai parādījās dažādi formācijas veidi. Cilvēki Lopjano – neatkarīgi no viņu aicinājuma – var saņemt garīgo formāciju. Tur viņiem tiek apmācīts arods. Tur viņi var iegūt izglītību ekonomikā un politikā, mācīties veidot dialogu ar citādi domājošajiem, kā arī saņemt reliģisko un kultūras formāciju. Šajā pieredzē šodien ir iespēja smelt jaunu impulsu būt radošiem mīlestībā un konkrēti atbildēt Svētā Gara pamudinājumiem. Runājot par tuvību, Svētais tēvs uzsvēra:

“Kristietis nevar būt kristietis, ja viņš neatrodas otram līdzās, ja viņš nedzīvo ar šo tuvības attieksmi, jo tas ir tieši tas, ko izdarīja Dievs. Viņš, sūtot pasaulē savu Dēlu, kļuva mums tuvs.”

Trešais jautājums bija par misiju, par to, kā labāk stāties pretī mūsdienu pasaules izaicinājumiem.

Dzīvot ar paļāvību un būt radošiem

Šai sakarā pāvests mudināja raudzīties uz augšu, paļāvīgi raudzīties uz nākotni, kas sākas jau šodien, un būt radošiem. Lai Evaņģēlija sludinātājs nestu augļus, viņam jābūt pazemīgam, atvērtam un gatavam riskēt. Tātad, viņam ir jāpaliek uzticīgam sākotnējai inspirācijai un reizē jābūt atvērtam Svētā Gara iedvesmām šodien. Svētais tēvs aicināja klātesošos vienmēr mācīties no Marijas, iet viņas skolā, lai aizvien labāk iepazītu Jēzu. Pēc tikšanās ar Fokolare kopienu Lopjano, pāvests ap pulksten 12.30 ar helikopteru atgriezās Vatikānā.

Photogallery

Pāvesta vizīte Lopjano
10 maijs 2018, 14:35