Meklēt

Francisks jauniešiem: "Vēsturi raksta cilvēki, nevis ideoloģijas"

Jēzus ir kopā ar mums. Viņš ir klātesošs mūsu dzīvē – teica pāvests Argentīnas jauniešiem adresētajā videovēstījumā sakarā ar Rozario notiekošo 2. Argentīnas Jauniešu tikšanos. Tās temats: "Kopā ar jums atjaunosim vēsturi". Klātbūtne, komūnija un misija – ir trīs vārdi, kas izskanēja Svētā tēva uzrunā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pirmais atslēgas vārds – klātbūtne. Mūsu vidū ir klātesošs Kristus, kurš aicina mūs veidot “mīlestības civilizāciju”, aptverot katru dzīvi. “Cik no jums ir tādu, kuri divas minūtes dienā veltī tam, lai izlasītu Evaņģēliju? Vai tu proti savā sirdī apklust, lai klausītos, ko saka Jēzus”, jautā pāvests, atzīstot, ka tas nav viegli, bet tomēr to vajag mēģināt.

Jēzus ir Labais Samarietis, kurš “pietuvojas, lai tev palīdzētu”. Viņš mūs atjauno. Viņš atjauno mūsu vēsturi. Savukārt, jaunieši ir aicināti tuvoties savam tuvākajam, lai viņam palīdzētu. Ja kādu uzlūkojam no augšas, tad darīsim to tikai tādēļ, "lai noliektos un palīdzētu tam piecelties".

Otrais atslēgas vārds ir komūnija. Šai sakarā Svētais tēvs izteica jauniešiem skaidru brīdinājumu: “Vēsturi raksta cilvēki, nevis ideoloģijas”. Ja mēs gribam to veidot, mums ir jāapzinās, ka esam kopiena, Baznīca, un mēs nedrīkstam darboties nošķirti no Dieva tautas.

Tā kā tuvojas jauniešiem veltītā sinode, pāvests mudina viņus kuplā skaitā piedalīties šajā svarīgajā Baznīcas dzīves pasākumā, jo tāpat kā ir jāatjauno tehniskie līdzekļi, Evaņģēlija gaismā ir jāatjauno arī “pieslēgšanās” Kristum jeb saikne ar Viņu.

Trešais vārds ir misija. Vēstures lappušu rakstīšana nenotiek vienatnē kaut kur nostūrī. Tāpat arī Baznīcai ir jābūt “misionārai”. Tai ir jābūt žēlsirdīgai, tai ir jābūt samarietei, tai jāklausās un jāveido dialogs. “Nebīstieties un ejiet”, iesaucās Francisks, ticot, ka jaunieši nepalaidīs garām vēstures vilcienu. “Ejiet ar Jēzu un apkopiet mūsu ielās vaimanājošo daudzo brāļu rētas. Ejiet kopā ar Jēzu sēt mūsu cilvēkos un mūsu pilsētās cerību. Ejiet kopā ar Viņu atjaunot vēsturi!”

Svētais tēvs atzīst, ka jauniešu priekšā paveras nākotne, bet viņiem to ir jāveido uz stingriem pamatiem. Viņiem to ir jāveido auglīgu un ar saknēm. To jādara jau šodien. Pāvests mudina neklausīties tajos, kuri nākotnes veidošanu dēvē par utopiju, apgalvojot, ka nekas taču šodien nesākoties. "Tie ir vēstures klauni", brīdina Francisks.

27 maijs 2018, 14:39