Meklēt

Lopjano pāvesta Franciska vizītes laikā. Fonā Marijas Theotokos svētnīca Lopjano pāvesta Franciska vizītes laikā. Fonā Marijas Theotokos svētnīca 

Lopjano kopienas regula: mīliet cits citu!

Lopjano nav vairāk, vai mazāk labu cilvēku sadzīves vieta, nedz arī ideāla kristīga kopiena. Tā ir neliela pilsētiņa, kurā atspoguļojas visas cilvēciskās dzīves realitātes – darbs, ekonomika, sports, izklaide, studijas, māksla utt., un kuras mērķis ir sekot Jēzus aicinājumam “mīliet cits citu”. Lopjano šis aicinājums ir kā “likums”. Tātad, cilvēki, kas šeit dzīvo, ir apņēmušies mīlēt bez atlikuma, arī tad, kad tie jūtas ievainoti.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Lopjano kopienas regula ir izteikta tā dēvētajā “Lopjano paktā”, kuru paraksta ikviens, kurš šeit ierodas, vēloties veidot daļu no kopienas. Piekopt šādu dzīves stilu tiek aicināti arī ciemiņi, to skaitā arī citu reliģiju ticīgie un tie, kuri netic, vai šaubās.

Pakts ir aizsākts līdz ar Fokolāru kustības sākumiem 1943. gadā, II Pasaules kara laikā. Lasot Jāņa Evaņģēliju kara patversmē Trentā Klāra Lubika un viņas draudzenes – pirmās kopienas locekles, spontānā veidā izteica vēlešanos noslēgt “savstarpējas mīlestības” paktu, apsolot nepieciešamības gadījumā atdot dzīvību cita par citu. Līdz pat šodienai šis pakts veido Fokolāru kustības normas, kas ir iekļautas tās statūtos.

Fokolāru kustības dibinātāja Klāra Lubika ir vēlējusies, lai Lopjano būtu Dievmātei – “Theotokos” veltīta svētnīca. Tās pamatakmens tika likts 2003. gada 15. maijā, bet 2008. gadā modernas arhitektūras dievnams tika uzcelts un iesvētīts. Tas ir kā Lopjano pilsētiņas kulminācijas punkts, kas paceļas pāri apkārtējai ainavai. Marijas Theotokos svētnīcai ir dziļa simboliska nozīme. Tās apļveidīgais jumts pakāpeniski tiecas pret debesīm un gluži otrādi, no debesu augstumiem it kā nolaižas uz zemi, pie radībām. Tas atgādina par Mariju, kas būdama Debesu Karaliene, ir gatava noliekties pār mazajiem, niecīgajiem uz zemes. Konstrukcijas pašā augšā ir zeltīts zvanu torņa trīsstūris, kas atgādina par Vissvēto Trīsvienību. Pirmajā ēkas līmenī atrodas Ekumeniskā kapela, kas liecina par dažādu kristīgo Baznīcu kopību.

Lopjano Marijas Theotokos svētnīcu ir projektējušas piecas autores – arhitektūras, tēlniecības un gleznošanas centra “Ave Arte” locekles. Baznīcas griestus rotā indiešu mākslinieka Kalaičelvana liela apjoma glezna, kurā attēlota Marija ar Bērnu Jēzu. Glezna ir zīme, kas liecina par mīlestību uz citu reliģiju piederīgajiem. Arī Fokolāru kustība ir atvērta ne tikai kristiešiem vien. Jāatgādina, ka minēto gleznu 2004. gada 26. septembrī Kastelgandolfo pasvētīja pāvests Jānis Pāvils II.

Svētnīcu rotā arī logi ar vitrāžām daudzveidīgos zilas krāsas toņos, kas atspoguļojas uz tabernakula, kurš atrodas atsevišķā kapelā. Dievnams ir daļa no liela trīsstāvu arhitektoniska kompleksa, kurā ietilpst arī auditorija, konferenču zāles, ofisi un ēdnīca.

10 maijs 2018, 14:50