Meklēt

2018-05-16 Papa Francesco Udienza Generale 2018-05-16 Papa Francesco Udienza Generale 

Kristīgā audzināšana ir bērnu tiesības

Trešdien, 16. maijā, pāvests, noslēdzot katehēžu ciklu par Kristību, atgādināja, ka bērniem ir tiesības saņemt kristīgo audzināšanu, un aicināja vecākus un krustvecākus palīdzēt bērniem augt ticībā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Baltais apģērbs un iedegtā svece norāda uz Kristības sakramenta garīgajiem augļiem - teica Francisks, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos vispārējās audiences dalībniekus.

Baltās drānas

Jau no pirmajiem gadsimtiem jaunkristītie tika ietērpti žilbinoši baltās drānās, kas simbolizēja jaunās dzīves Kristū un Svētajā Garā spožumu. Pāvests paskaidroja, ka ietērpties Kristū nozīmē izkopt maiguma, labestības, piedošanas un, jo īpaši, mīlestības tikumu. 

Aizdegtā svece

Tikko nokristīts, cilvēks saņem no Lieldienu sveces aizdegtu svecīti, kuras liesma norāda uz to, ka mēs esam aicināti ietērpties Kristus spožumā. Tāpat kā no lielās Lieldienu sveces tiek aizdedzinātas atsevišķas mazās svecītes, tāpat arī Kunga mīlestība aizdedzina kristīto sirdi. Tāpēc jau no Baznīcas pirmsākumiem Kristība tika saukta arī par “apgaismošanu”, bet jaunkristītais - par “apgaismoto”. Šajā sakarā Svētais tēvs uzsvēra, ka kristieša aicinājums ir staigāt gaismā, esot neatlaidīgam savā ticībā.

Bērnu kristīgā audzināšana

“Ja runa ir par bērniem, tad vecākiem kopā ar krusttēviem un krustmātēm ir jārūpējas par to, lai uzturētu Kristības žēlastības liesmu savos mazajos, palīdzot viņiem pastāvēt ticībā. Bērniem ir tiesības saņemt kristīgo audzināšanu. Tā tiecas ievest viņus pakāpeniskā Kristū atklātā Dieva nodoma iepazīšanā. Tādā veidā viņi varēs personīgi pieņemt ticību, kurā tika kristīti.”

Katehēzes noslēgumā pāvests norādīja, ka Kristus dzīvā klātbūtne kalpos mums visas dzīves garumā par gaismekli mūsu soļiem, par gaišu orientieri mūsu izvēlēm, par liesmu, kas sasildīs mūsu sirdis, lai mēs, savukārt, varētu kļūt par atbalstu saviem ceļabiedriem. “Ļauj, lai tavas Kristības žēlastība nes augļus svētuma ceļā, kas ir tavā dzīvē Svētā Gara auglis”, vēlēja Francisks, atsaucoties uz savu nesen publicēto apustulisko pamudinājumu par svētumu mūsdienu pasaulē “Gaudete et exsultate”.

Photogallery

2018. gada 16. maija vispārējā audience
16 maijs 2018, 14:33