Meklēt

2018. gada 30. maija vispārējā audience 2018. gada 30. maija vispārējā audience 

Būt atvērtiem Svētā Gara radošajai darbībai

Iestiprināšanas sakramenta ciešā saikne ar kristīgo iniciāciju kopumā – šai tēmai 30. maijā pievērsās pāvests, turpinot katehēžu ciklu par sakramentiem. Svarīgi, lai mēs ļautu Svētajam Garam mūs veidot – uzsvēra Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pievēršoties Iestiprināšanas sakramentam, Svētais tēvs paskaidroja roku uzlikšanas un svaidīšanas ar svēto hrizmu nozīmi, kā arī norādīja, ka Svētais Gars ir vienotības un dažādības avots. Iestiprināmie ir aicināti atjaunot Kristības solījumus, ko savā laikā, kad viņi vēl bija mazi, viņu vietā salika vecāki un krustvecāki – atgādināja pāvests. Tagad ir viņu kārta apliecināt Baznīcas ticību. Tāpēc uz bīskapa uzdotajiem jautājumiem viņi atbild, sakot “es ticu”. Savukārt bīskaps tur pār iestiprināmajiem izstieptas rokas un lūdz Dievu, lai Viņš sūta pār viņiem un piepilda viņus ar savu Svēto Garu – Mierinātāju.

Svētais Gars – vienotības un dažādības avots

Svētā Gara raksturiezīmes ir vienotība un dažādība – norādīja Francisks. No vienas puses, šis Gars ielej ticīgajos savas septiņveida dāvanas – gudrības, saprāta, padoma, spēka, dievbijības un Dieva bijāšanas dāvanu, no otras puses, Viņš vieno mūs, visus kristiešus, kuriem pieder šī dāvanu daudzveidība, lai mēs būtu par Jēzus atspulgu mūsdienu pasaulē. Tātad, Svētais Gars ir dažādības un vienotības avots. Viņš ir harmonijas radītājs.

Iestiprināšanas sakramenta būtība

Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas laikā bīskaps, uzliekot iestiprināmajam rokas un izrunājot vārdus "Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi", svaida viņa pieri ar smaržīgo eļļu jeb hrizmu. Tas ir šī sakramenta galvenais rits. Svaidīšana atklāj vārda "kristietis" nozīmi, jo Kristus, kurš ir Mesija, tiek saukts par "Svaidīto". Eļļa ir pārpilnības un prieka zīme. Tā ir Svētā Gara simbols. Pāvests paskaidroja, ka eļļa ir dziedniecisks un kosmētisks līdzeklis, kas iesūcoties ķermenī, dziedē rētas un iesmaržina cilvēku. Tāpat arī Svētais Gars caurstrāvo un konsekrē kristieti, izdaiļojot to ar savām dāvanām. Svētais Gars ir neredzamā dāvana, bet eļļa ir šīs dāvanas redzamais zīmogs. Mūs sauc par kristiešiem, tas ir, "svaidītajiem", lai uzsvērtu mūsu piederību Kristum.

“Tātad, kad ar smaržīgo eļļu uz iestiprināmā pieres tiek uzvilkta krusta zīme, viņš saņem neizdzēšamu garīgo zīmogu. Tas nozīmē, ka no šī brīža iestiprinātais tiek pilnīgāk pielīdzināts Kristum un saņem žēlastību izplatīt pasaulē Kristus "labo smaržu" (sal. 2 Kor 2, 15).”

Katehēzes noslēgumā pāvests atgādināja, ka tā ir liela Svētā Gara dāvana, ko mēs esam aicināti pieņemt ar pateicību un ļaut Viņam darboties savā dzīvē. Mēs esam aicināti atvēlēt vietu Viņa radošajai darbībai, lai mūsdienu pasaulē izstarotu Jēzus Kristus gaismu.

30 maijs 2018, 16:55