Meklēt

Vatican News
VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI  (AFP or licensors)

Atvērtība Svētajam Garam ir ceļš uz svētumu

Visi cilvēki ir aicināti uz svētumu, kura avots ir Svētais Gars, – uzrunā pirms lūgšanas «Regina Coeli» uzsvēra pāvests Francisks. Mums ir jāatvēr sava sirds Svētā Gara darbībai un jāseko Viņam.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka ar Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem noslēdzas Lieldienu laiks. Vasarsvētkos mēs esam aicināti no jauna izdzīvot notikumu, kas norisinājās Pēdējo vakariņu namā, kur bija sapulcējušies apustuļi un viņu mācekļi. Kopā ar viņiem bija Marija. Lūgšanas laikā pār viņiem nolaidās Svētais Gars.

Pāvests norādīja uz Kristības un Iestiprināšanas sakramentu nozīmi, kas padara mūs par Kristus dzīves līdzdalībniekiem. Citējot apustulisko pamudinājumu «Gaudete et exsultate» un Vatikāna II koncila dogmātisko konstitūciju «Lumen gentium», Francisks norādīja uz Dieva tautas svētdarīšanas svarīgo nozīmi.

Kristības žēlastības spēkā mēs esam aicināti kļūt par Kristus dievišķās dzīves līdzdalībniekiem, bet caur Iestiprināšanas sakramentu būt par Viņa lieciniekiem pasaulē. «Svētais Gars izlej svētumu pār savu svēto un uzticīgo Dieva tautu» (Ap. pamud. Gaudete et exsulate, 6). «Dievam ir labpaticis cilvēkus svētdarīt un atpestīt nevis atsevišķi, bez to savstarpējās saistības, bet gan veidot no tiem vienu tautu, kas Viņu pazītu patiesībā un Viņam kalpotu svētumā» (Konst. Lumen gentium,9).

Skaidrojot Ezehiela grāmatas fragmentu, Svētais tēvs uzsvēra, ka Dievs caur praviešiem atklāja plānu attiecībā uz savu tautu. Pāvests atgādināja, ka visi pravietojumi īstenojās Jēzū Kristū. Viņš ir svētuma pilnība, kurā piedalīties varam arī mēs. Priekšnoteikums ir atvērt savu sirdi Svētā Gara darbībai.

No Vasarsvētku dienas līdz pat laiku beigām šis svētums, kura pilnība ir Kristus, tiek dāvāts visiem cilvēkiem, kas atver savu sirdi Svētā Gara darbībai un cenšas būt Viņam paklausīgi. Tas ir Svētais Gars, kas piepilda mūs ar prieku. Svētais Gars, ienākot mūsos, atver mūsu sirdis jaunai cerībai un palīdz mums stiprināt attiecības ar Dievu un savu tuvāko.

Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja ticīgos lūgties uz Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai caur viņas aizbildniecību Baznīca no jauna piedzīvotu Svētā Gara nosūtīšanu, atgūtu savu jaunības degsmi un sludinātu Evaņģēlija prieku visām tautām.

21 maijs 2018, 10:12