Meklēt

2018-04-15 Regina coeli 2018-04-15 Regina coeli 

Pāvests Francisks pauž satraukumu par situāciju Sīrijā

15. aprīļa pusdienlaikā Francisks uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un kopā ar viņiem skaitīja mariānisko lūgšanu «Regina Coeli», latviski – «Debess Karaliene, līksmojies!» Francisks runāja par tikšanās ar augšāmcēlušos Kristu nozīmi kristieša dzīvē. Augšāmcelšanās gaismā atklājam jaunu skatījumu uz cilvēka miesu.

Silvija Krivteža – Vatikāns 

Lieldienu laika trešajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par Jēzus tikšanos ar mācekļiem. Svētais Lūkass liek uzsvaru uz  augšāmcelšanās realitāti. Jēzus nav parādība, bet ir reāli klātesošs savā miesā, teica pāvests. Apustuļi, ieraugot Jēzu, ļoti izbijās un satraucās, jo viņi vēl nebija pilnībā atklājuši augšāmcelšanās realitāti. Tikai tad, kad Jēzus viņu priekšā ēda, tie pārliecinājās, ka Viņš nav gars. Francisks skaidroja, ka miesa nav ne šķērslis, ne arī dvēseles cietums.

«Miesu ir radījis Dievs, un cilvēks var būt pilnīgs tikai miesas un dvēseles vienotībā. Jēzus, kas uzvarēja nāvi un augšāmcēlās ar miesu un dvēseli, aicina mūs uz savu miesu raudzīties pozītivi. Miesa var kļūt par grēka iemeslu un līdzekli, bet grēku neprovicē miesa, bet mūsu morālais vājums. Miesa ir Dieva brīnišķīga dāvana. Tā, vienotībā ar dvēseli, ir paredzēta kļūt par Viņa tēlu un līdzību. Tāpēc esam aicināti rūpēties un izturēties ar lielu cieņu gan pret savu, gan arī pret cita cilvēka miesu».

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka pazemošana vai vardarbīga rīcība pret mūsu tuvākā miesu, ievaino pašu Dievu. Pāvests teica, ka viņš domā par bērniem, sievietēm un veciem ļaudīm. Šo cilvēku miesā redzam Kristus miesu. Izsmietais, pazemotais, šaustītais un pie krusta piesistais Jēzus māca mūs mīlēt, teica Svētais tēvs. |Pasaulē, kurā strauji izplatās vardarbība pret vājākajiem un garu nospiež materiālisms, šodienai paredzētais Evaņģēlijs mudina mūs būt par cilvēkiem, kas spēj ielūkoties  dziļumā, gavilēt un līksmot par tikšanos ar augšāmcēlušos Kungu, pieņemt un novērtēt dzīves jauninājumu, kādu Viņš ieliek mūsu vēsturē, lai to orientētu uz jaunām debesīm un jaunu zemi. Šajā ceļā mūs vada Jaunava Marija, kuras aizbildniecībai uzticam sevi un savos mīļos, noslēdzot uzrunu, teica pāvests.

Pēc mariāniskās lūgšanas «Regina Coeli» Francisks atgādināja, ka svētdien Vohipenā, Madagaskarā, notika Lusiano Botovasoas – ģimenes tēva un Kristus drosmīga liecinieka beatifikācijas svinības. Jaunais svētīgs tika apcietināts un nogalināts par uzticību Kungam un Baznīcai. Viņš ir mīlestības un nesatricināmas ticības piemērs.

«Esmu dziļi noskumis par pašreizējo situāciju pasaulē, kurā, neskatoties uz starptautiskās sabiedrības rīcībā esošajiem līdzekļiem un iespējām, ir grūti vienoties par kopīgu programmu miera veicināšanā Sīrijā un citos pasaules reģionos. Nemitīgi lūdzoties par mieru un mudinot visus labas gribas cilvēkus darīt to pašu, es vēlreiz aicinu atbildīgos politiķus darīt visu iespējamo, lai uzvarētu taisnīgums un miers».

Pāvests pauda skumjas par trīs cilvēku nogalināšanu uz Ekvadoras un Kolumbijas robežas. Incidents noticis šī gada marta beigās. Francisks apliecināja, ka lūdzas par bojāgājušiem un viņu ģimenēm. Viņš mudināja ekvadoriešus būt vienotiem un iet pa miera ceļu.

Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas no Itālijas un citām valstīm. Pirms atvadīšanās Svētais tēvs, kā ierasti, aicināja neaizmirst lūgties par viņu. Svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku no daudzām valstīm, informē Vatikāna žandarmērija.

 

17 aprīlis 2018, 11:19