Meklēt

Vatican News
2018.04.22-Regina-Coeli 2018.04.22-Regina-Coeli  (Vatican Media)

Pāvests par attiecībām starp augšāmcēlušos Kristu un ticīgajiem

Svētdienas pusdienlaikā pāvests uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm. Pārdomas pirms Lieldienu laikā skaitītās antifonas «Regina Coeli» pāvests veltīja dziedinošajām attiecībām starp augšāmcēlušos Kristu un ticīgajiem. Tās ir Labā Gana un ganāmpulka attiecības, kas balstās uz dziļu un savstarpēju cieņu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jēzū Kristū katrs no mums var tikt dziedināts no garīgajām kaitēm, ja mēs paļāvībā veltīsim savu dzīvi Kungam, kas ir augšāmcēlies mūsu dēļ, – teica Francisks. Viņš paskaidroja, ka dziedināšana notiek caur Jēzus kalpojumu, kurš par sevi saka: «Es esmu Labais Gans. Labais Gans atdod savu dzīvību par savām avīm» (Jņ 10,11).

«Jēzus ir Gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Viņš katram no mums saka:«man tava dzīve ir tik vērtīga, ka es atdodu visu sevi, lai to atpestītu». Caur savas dzīvības upurēšanu Viņš kļūst par Labo Ganu šī vārda tiešajā nozīmē. Viņš kļūst par to, kas dziedina; par to, kas ļauj mums dzīvot skaistu un auglīgu dzīvi».

Turpinot pārdomas, Francisks uzsvēra, ka svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments norāda uz attiecību starp Jēzu un ticīgajiem nozīmi. «Es esmu Labais Gans: Es pazīstu savējās, un manējās pazīst mani, tāpat kā Tēvs pazīst mani un Es pazīstu Tēvu». Tāda ir attiecību veidošanas formula, teica pāvests.

«Jēzus runā nevis par intelektuālām zināšanām, bet par personīgām attiecībām, par savstarpēju cieņu un mīlestību, par sirsnību un maigumu, kas ir Viņa un Tēva attiecību atspulgs. Esam aicināti veidot dzīvas un personīgas attiecības ar Jēzu. Esam aicināti uzticēties un atvērt savu sirdi, lai Viņš mūs iepazītu. Jēzus rūpējas par katru no mums. Viņš labi pazīst mūsu sirdis, zina mūsu stiprās un vājās puses, mūsu darbus, ko esam veikuši un mūsu plānus, kā arī nepiepildītās cerības. Viņš mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, arī ar mūsu grēkiem, lai mūs dziedinātu, dāvātu mums piedošanas žēlastību, vadītu ar mīlestību, lai mēs ejot pa akmeņainam takām nekad nepazaudētu īsto ceļu. Viņš mūs vada šajā ceļā».

Francisks uzsvēra, ka tuvas kopības ar Labo Ganu stiprināšanā ir vajadzīgi arī mūsu pūliņi. Mums ir jāgrib meklēt Jēzu, jāgrib Viņu satikt un Viņam sekot. Kad mūsu kopienās pietrūkst šīs gribas, tad tajās agri vai vēlu pārsvaru gūst tādi dzīves stila un domāšanas veidi, kas ir pretrunā ar Evaņģēliju, apcerē pirms lūgšanas «Regina Coeli» teica pāvests. Tikšanās noslēgumā viņš apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Novēlējis visiem jauku svētdienu, pāvests aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

22 aprīlis 2018, 12:56