Meklēt

2018-04-29 Regina Coeli 2018-04-29 Regina Coeli 

Kā iziet no sevis un spēt atbildēt citu vajadzībām?

Kristīgas dzīves atslēga meklējama attiecībās ar Dievu, kuru auglis, savukārt, ir patiesa tuvākmīlestība – norādīja pāvests, uzrunājot svētdienas pusdienlaikā uz lūgšanu "Debesu Karaliene" sapulcējušos ticīgos. Francisks aicināja dzīvot mīlestībā un atgādināja, ka, lai cilvēks būtu svēts, viņam nav obligāti jābūt bīskapam, priesterim vai klostermāsai.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Neskatoties uz karsto sauli, 5. Lieldienu svētdienā Romas iedzīvotāji un dažādu zemju svētceļnieki kuplā skaitā pulcējās Svētā Pētera laukumā, lai tiktos ar pāvestu. Viņš norādīja, ka arī šīsdienas Evaņģēlijs rāda mums ceļu un atklāj, kā dzīvot, lai mēs piederētu dzīvā Kunga Jēzus lielajai saimei. Jēzus sevi stāda priekšā kā īstu vīnakoku un aicina mūs palikt Viņā jeb būt vienotiem ar Viņu, lai mēs nestu daudz augļu (sal. Jņ 15, 1-8). Vīnakoks un tā zari veido vienu veselumi. Zaros var būt vīnogas tikai tad, ja tie ir pie vīnakoka – skaidroja Francisks. Kristīgās dzīves atslēga ir meklējama šajās attiecībās, kuras evaņģēlists Jānis apzīmē ar vārdu "palikt". Šis vārds minētajā fragmentā tiek lietots septiņas reizes.

Mums ir jāpaliek ar Kungu, lai mums pietiktu drosmes iziet no sevis, atstāt savas ērtības, pārkāpt savas šaurās un drošās telpas robežas, un lai mēs varētu mesties lielajā citu cilvēku vajadzību jūrā un spētu būt par Kristus lieciniekiem pasaulē. Šo drosmi iziet no sevis un atbildēt citu cilvēku vajadzībām mēs smeļamies ticībā uz augšāmcēlušos Kungu un drošā pārliecībā, ka Viņa Gars pavada mūs uz katra soļa.

Turpinot uzrunu, Francisks paskaidroja, ka viens no mūsu vienotības ar Kristu augļiem ir mīlestības darbi tuvākā labā. Ticīgā tuvākmīlestības dinamisma pamatā ir nevis ārējās stratēģijas, sociālie plāni vai ideoloģijas, bet ciešā saikne ar Jēzu. Viņš ir mūsu vīnakoks, no kura saņemam dzīvības sulu, lai dzīvinātu sabiedrību, ierādot pirmo vietu pēdējiem. Ja esam cieši vienoti ar Kungu, kā koka zari ir vienoti ar tā stumbru, tad varam nest jaunās dzīves augļus – žēlsirdības, taisnības un miera augļus, kuru avots ir Kristus augšāmcelšanās.

To ar savu dzīvi labi parāda svētie. Pāvests atgādināja, ka, lai cilvēks būtu svēts, viņam nav jābūt bīskapam, priesterim vai kāda reliģiskā ordeņa loceklim. Mēs visi esam aicināti būt svēti, un tas ir iespējams, dzīvojot mīlestībā un liecinot par Kristu visos savas ikdienas dzīves apstākļos. Viss, ko mēs darām, pilnīgi viss – vai tas būtu darbs vai atpūta, rūpes par ģimeni vai dažādas aktivitātes sabiedrības labā, iesaistīšanās politikā, kultūras vai ekonomiskajā dzīvē, lieli vai mazi darbi – var kļūt par izdevību iet svētuma ceļu ar vienu nosacījumu, tas ir, ja dzīvojam vienotībā ar Jēzu, mīlam un kalpojam citiem.

29 aprīlis 2018, 13:00