Meklēt

Vizītē pie pāvesta ieradušies avīzes "Avvenire" darbinieki Vizītē pie pāvesta ieradušies avīzes "Avvenire" darbinieki 

Francisks tiekas ar avīzes "Avvenire" darbiniekiem

Strādnieku debesīgā aizbildņa, svētā Jāzepa svētkos pāvests pieņēma audiencē Itālijas Bīskapu konferences laikraksta "Avvenire" darbiniekus. Uzrunā viņš izcēla klusuma nozīmi, apliecinot, ka klusums nav pretstats komunikācijai. Labam komunicētājam ir jāprot uzklausīt un pamatīgi izpētīt to, kas notiek. Ar savu darbu sociālās saziņas līdzekļos strādājošie ir aicināti pavadīt tos, kas tiecas pēc taisnības un miera.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Lai patiešām kļūtu par svētā Jāzepa draugiem, ir nepieciešams iet viņa pēdās, kas atspoguļo Dieva dzīves stilu,” teica pāvests strādnieku debesīgā aizbildņa svētkos. 1. maija rītā viņš pieņēma audiencē laikraksta “Avvenire” (“Nākotne”) darbiniekus. “Avvenire” ir Itālijas Bīskapu konferences dienas laikraksts un savā darbībā tas iedvesmojas no katoliskās ticības. Uzrunā sociālās komunikācijas darbiniekiem Francisks pakavējās pie svētā Jāzepa personības, vispirms izceļot viņā klusuma īpašību. Varētu šķist, ka kluss cilvēks ir komunicētaja pretstats. Taču, kā atzīmēja pāvests, tikai apslāpējot pasaulīgos trokšņus un mūsu pašu pļāpīgumu, ir iespējams klausīties. Tas ir pirmais katras saziņas nosacījums. Jāzepa klusumā dzīvo Dieva balss un šis klusums rada ticības paklausību, tas ved pie savas eksistences uzticēšanas Dieva gribai.

Bez tam, svētais Jāzeps ir vīrs, kurš nevilcinās piecelties naktī, virzīties uz priekšu tumsā, ne vienmēr saprotot, kāpēc tas ir jādara, taču viņš vienmēr ir atvērts Dieva noslēpumam un bez atlikuma ir gatavs paklausīt Viņa aicinājumam. Tātad, Jāzeps ir taisnīgais, kurš palīdz īstenot Dieva apsolījumu. Viņš ir diskrēts un rūpīgs sargs, audzinātājs, tēvs, kurš spēj pavadīt dzīvē un darbā. Pāvests uzsvēra, ka tieši darbs ir cieši saistīts ar personas cieņu. Personas cieņa nesaistās nedz ar naudu, nedz ievērību, vai varu, bet gan ar darbu.

Vēršoties pie avīzes “Avvenire” darbiniekiem, Francisks atzīmēja, ka viņu “darbarīku darbnīca” šodien sastāv no augsti attīstītiem tehnoloģiskiem instrumentiem, kas ir dziļi pārveidojuši šo profesiju un tai pašā laikā dzīvesveidu, komunikāciju, attiecības. Digitālā kultūra ir prasījusi darba reorganizāciju, lielāku atvērtību savstarpējā sadarbībā un harmoniju ar citiem Itālijas Bīskapu konferences medijiem – ziņu aģentūru SIR, TV2000 un radio InBlu. “Tāpat, kā tas notiek Svētā Krēsla komunikācijas sektorā, konverģencei un interaktivitātei, ko ļauj īstenot digitālās platformas, ir jāveicina sinerģija, integrācija un vienota vadība,” teica pāvests. Viņš piebilda, ka šie pārveidojumi prasa formāciju un zināšanu atjaunošanu saskaņā ar laika un tehnoloģiju prasībām, apzinoties, ka pieķeršanās pagātnei, ir kaitīgs kārdinājums. Francisks uzsvēra, ka autentiski tradīcijas kalpi ir tie, kas saglabājot piemiņu, prot atšķirt laiku zīmes un atvērt jaunus posmus savā ceļā.

Pāvests atzīmēja, ka šāda scenārija priekšā Baznīca var justies droša, ka tās balss tiks sadzirdēta, tā var būt uzticīga savai misijai sludināt visiem žēlsirdības Evaņģēliju. Mediji mums sniedz milzīgas iespējas, lai caur savu pastorālo kalpojumu mēs varētu sniegt ieguldījumu tikšanās kultūrā. Lai izgaismotu šo misiju, pāvests aicināja uz laiku iegriezties svētā Jāzepa galdnieka darbnīcā, atgriezties viņa skolā, kur komunikācija notiek ar patiesības, skaistuma un kopējā labuma mērķi. Tā kā šodien informācijas ātrums spēj pārvarēt mūsu uztveres spējas, un neļauj izpausties korekti un pārdomāti, arī Baznīca nav pasargāta no ātruma un paviršības kultūras, kurā svarīgāki ir nevis uzskatu salīdzināšana un iedziļināšanās, bet gan tūlītējais – tas, ko nekavējoties var patērēt.

Pāvests teica, ka svētais Jāzeps – vienkāršais Nācaretes galdnieks šodien liek atkal atrast veselīga lēnīguma, miera un pacietības jēgu. Ar savu klusumu Jāzeps atgādina, ka viss sākas no klausīšanās, no atvērtības Dieva vārdam un otra cilvēka vēsturei. Klusums mums nozīmē divas lietas – pirmkārt, nepazaudēt kultūras saknes, neļaut, lai tās aizietu bojā. Tās atveseļot palīdz aizvien atjaunota Kunga Jēzus atrašana. No otras puses – Baznīcai, kas dzīvo, kontemplējot Kristus vaigu, nav grūtību to atpazīt cilvēka vaigā. Šis vaigs tai palīdz pārvarēt tuvredzību, dažādas deformācijas un diskrimināciju.

Pāvests uzsvēra, ka dialogs uzvar aizdomas un izkliedē bailes. Dialogs saved kopā, liek nodibināt attiecības, attīsta savstarpējas sadraudzības kultūru. Laikraksta “Avvenire” darbiniekiem Francisks novēlēja glabāt savu priekšgājēju mantojumu, nepagurt, ar pazemību meklējot patiesību, sākot to no Evaņģēlija Labās vēsts uzklausīšanas.

Svētais tēvs aicināja pamatīgi izpētīt to, kas notiek un neiedomāties, ka viss ir saprasts. Ar savu darbu sociālās komunikācijas darbinieki ir aicināti pavadīt tos, kas tiecas pēc taisnības un miera.

30 aprīlis 2018, 18:30